Beskrivelse

BASKET I SKOLEN

Norges Basketball forbund (NBBF) har startet innføringen av Easy Basket (EB) for barneskoletrinnet i Region Øst, Region Midt og Region Vest. Easy Basket er ulike aktiviteter relatert til basketball, i tillegg til at det er et meget godt aktivitetstilbud til skoleaktiviteter – kroppsøving, skolemiljø, friminutts aktivitet mv.

Hva er Basket i skolen?
Basketball krever gode atletiske ferdigheter og passer derfor utmerket til å forbedre skolebarnas fysiske utvikling. Basket i skolen retter seg først og fremst mot lærere. Målet er at lærere skal få mer og bedre kompetanse innen basketball. Lærerne ved deltagerskolene får et grundig bearbeidet, pedagogisk kurs som har til hensikt å informere samt gi et bedre bilde av spillet i basketball og aktivitetene rundt. NBBF har også utviklet et fire ukers kurs. Her lærer lærerne om hvordan de kan implementere basketball i kroppsøvingstimene. Barneskoleelevene får gjennom Basket i skolen en flott mulighet til å utvikle fler-funksjonelle ferdigheter.

Hver skole som er involvert i Basket i skolen skal være vertskap for sitt  eget  Easy Basket arrangement der barna får muligheten til å spille ordentlige kamper  med dommere og spesielle gjester. Så langt har responsen fra elevene og lærerne vært svært positive.

Ball og bevegelseslek i sentrum 
Spillereglene i Easy Basket er tilpasset anbefalinger fra Idrettens barnerettighetsbestemmelser. Det er flere omganger, mindre ball, lavere kurver, enklere regler samt lek og moro mellom kampene. Easy Basket er for barn opp til 12 år. NBBF mener at EB konseptet er meget velegnet til bruk i skoletiden. Basket i skolen er en variant av EB og er aktiviteter for 1.-4. trinn i barneskolen. EB har en spillform som helt og holdent skjer på barns premisser. Det legges inn elementer fra lek, samhandling og koordinasjonstrening, noe som gir en god balanse i mestring og aktivitet samtidige som det gir god driv i timene.

Hvorfor bør skolene være med på prosjektet?

  • Prosjektet er tilrettelagt for skolens progresjon og kompetansemål. 
  • Prosjektet er basert på måloppfyllelse av de kompetansemål som er for 1. til 4. klasse i kroppsøvingsfaget og vil være et naturlig og positivt bidrag for elevene. 
  • Prosjektet søker ikke å erstatte noe av kroppsøvingsundervisningen, men snarere være et bidrag i elevenes totale skolehverdag. 
  • Prosjektet er bygget på en gratis modell som er tilgjengelig for alle elever, og som et kompetansehevende tiltak for lærerne 
  • Kompetansen spres videre ut i skoleverket, og følges opp i løpet av skoleåret slik at denne aktiviteten og kompetansen er skolens eiendom og skjer på den enkelte skoles premisser og ønsker 
  • Det skapes læring gjennom entusiasme og engasjement på skolen 
  • Det skapes stolthet og tilhørighet blant elevene på egen skole 
  • Skolen får anledning til å danne skolelag og spille i skoleserien 
  • EB er direkte supplerende til kunnskapsløftet og meget godt tilrettelagt for klasseundervisning for barneskolen. 
  • EB kan også brukes som virkemiddel til å utvikle skolemiljøet utenfor kroppsøvingstimene. Mange av de koordinative leke- konkurranseaktivitetene kan tas i bruk i skolegården og annen undervisning.


Følgende regioner har tilbud om Basket i skolen:

Region Øst (Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland)
Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Region Midt (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag)

Det er kun enkelte skoler i din region som foreløpig har tilbud om Basket i skolen. Ta kontakt med DIN region for å finne ut av hvilken skoler som har dette tilbudet.

Kontaktpersoner

Jesse Lee Krombel
Rolle: Trener, Oppmann, Kontaktperson, Lagleder
E-post: jlkrombel[@]gmail.com
Telefon: 92069247

Image

Kommende aktiviteter

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Siste bilder

Blogginnlegg

EASY BASKET

404 visninger

Refreshing... Det har vært nye aktiviteter siden forrige gang du lastet siden

Levert avIdrettenOnline