Torsdag Trening På Fjellhallen (Birkenlund)

Torsdag Trening På Fjellhallen (Birkenlund)


Arrangør: Arendal Titans

Tid


Sted

Vis kart

Velkommen til Arendal Titans torsdag trening på Fjellhallen (Birkenlund)


U23 Lag Trening for klubbmedlemmer


U23 LAG TRENING

Plassering: bane 1

Tid: 18:00-20:00


Lagkontakt

Sanel Valtrac

sanelv2@gmail.com

95304261


Trener

Sanel Valtrac

sanelv2@gmail.com

95304261


Hovedfokus: U23 Lag

Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater.

Organisering (Mengde)

 • Spillere skal sette seg mål, langsiktig og kortsiktig, samt oppdatere sin egen utviklingsplan og strategier for å nå egen målsetting.

 • Når spilleren har kommet til denne fasen skal spilleren ha forstått sin rolle i egenutviklingen, motivasjon og disiplinen som skal til for å fort- sette utviklingen og hvor viktig fysisk og mental trening er for videre satsing.

 • Etter 10-15 år med trening, er det ikke mulig å øke volumet på trenin- gen til en spiller. Spilleren skal da ha kommet opp på terskelen tids- messig med daglige økter. Derfor må kvaliteten og intensiteten på øk- tene forbedres/økes.

 • Utviklingen i denne perioden handler om intensitet og terping. Perio- disering er nødvendig for å ivareta utøveren, og følge opp utviklingen med et langsiktig perspektiv.

 • Spilleren skal ha ca. 360 økter og ca. 60 kamper pr år

 • Treningene skal inneholde ca. 30% fysisk trening, 40% individuelle el-

  ler gruppetrening i basketball og ca. 30% lagtaktikk.

Arena (Sosialt)

 • Større treningsdoser og god balanse mellom skole/studier/jobb og tre- ning.

 • BLNO eller internasjonalt nivå og landslag.

Fysisk forberedelser

 • Trenere bør bruke avanserte fysisk treningsprinsipper og program- mer for å forebygge skader uten at spilleren må gå ned i mengde eller intensitet. Periodisering er avgjørende for å holde spillere skadefrie, motivert og ha overskudd.

 • Økende grad av spesifikk trening og større vektlegging av skadeforebygging. Spillere bør i denne perioden implementere Olym- piske løft i styrketreningsprogrammene for styrke- og powerutvikling.

 • Det skal brukes tester for å måle utvikling.

 • Spillerne skal bruke mental trening for å forbedre prestasjonen.

Basketball

Spillsituasjoner

 • Breakdown av offensive sets inn i enkle spillsituasjoner.

 • Fokus på defensive løsninger så vel som offensive løsninger.

 • Videreutvikling av kommunikasjon.

 • Videreutvikling av forståelse av tempo, vinkler og timing. Både defen- sivt og offensivt.

 • Videreutvikling av 1-mot-1 ferdigheter tilknyttet nye spillsituasjoner.

 • Videreutvikling av myke ferdigheter.

 • Videreutvikling av å oppfatte, vurdere og beslutte i spillsituasjoner.

 • Videreutvikling av forståelse av tempo, timing og spacing offensivt.

 • Bevisst på sin rolle i det kollektive spillet.

 • Bevisst på at offensive systemer er sammensetning av enkle spillsitua- sjoner.

 • Bevisst på hvilke, og hvordan, ferdigheter skal anvendes i spillsituasjo- ner.

 • Videreutvikling av posisjonering både på ball og vekk fra ball.

 • Stramme inn defensive rotasjoner.

 • Implementering av flere defensive konsepter/situasjoner f.eks. ved ball- screenforsvar eller sonespill.

 • Kommunikasjon. 1-mot-1

 • Forstå at utviklingen av myke ferdigheter henger sammen med videre- utvikling av harde ferdigheter.

 • Harde ferdigheter må videreutvikles og terpes på. Overgangsspill

 • Videreutvikling av kommunikasjonsferdigheter.

 • Videreutvikle utførelse i overtallssituasjoner.

 • Videreutvikle forsvarsprinsipper i undertallssituasjnoer

 • Videreutvikle oppfattelse, vurderinger og beslutninger i forbindelse med ballbehandling, pasninger og skudd, basert på med- og motspille- re, og skuddklokken.


Treningene vil hovedsakelig ha vekt på :

 • koordinasjon
 • Teknikk
 • overblikk av bane i forsvar og angrep
 • skudd

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.