Rekruttering EasyBasket U12 Stuneshallen Lag

Rekruttering EasyBasket U12 Stuneshallen Lag


Tid


Arendal Titans 2021/22 EasyBasket U12 Stuneshallen Lag (max 8 spillere)

Født: 2010 & 2011

Trener Damon Andersen

Lagets treningssted: Stuneshallen (Fredag 19:00-20:00)


Frist for å melde seg på er 19. september for å bli medlem av U12 Stuneshallen lag. Alle lagspillere vil samles på Stuneshallen på fredager fra 19:00-20:00 for lagtrening med trener Damon Andersen

 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.


EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

 

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

 

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

Generelt

EasyBasket retningslinjer og spilleregler er tilpasninger til de ordinære spillereglene for basketball, og er til for at barn skal oppleve mestring. Konkurransereglene er utviklet fra de internasjonale reglene for basketballaktivitet for barn 6-13 år, NIFs barneidrettsbestemmelser og erfaringer fra norsk basketball. De supplerer de offisielle reglene fra FIBA. Med konkurranseregler menes regler for hvordan man skal gjennomføre kamper i EasyBasket. Konkurransene skal brukes som en motivasjonsfaktor i basketball, og reglene er tilrettelagt slik at alle som vil, skal få lov til å delta. Konkurransene skal gi barna variasjon i aktiviteten og være en arena de kan prøve ut nye ferdigheter. I EasyBasket er det spesielt viktig at kampledere, trenere, lagledere og arrangører legger opp til å avvikle kampene med en kameratslig og vennlig tone. Lagene som deltar i EasyBasket- arrangementer vil møte motstandere på samme erfaringsnivå. Dersom nivåforskjellen mellom to lag allikevel skulle være stor, bør treneren for det mest erfarne laget legge til rette for å utvikle sine utøvere gjennom å øve på nye ferdigheter, og på den måte jevne ut kampens konkurransefortrinn. Ingen lag er tjent med at det ene laget har betydelig mer ballbesittelse enn motstanderlaget. Lagene settes sammen etter tilhørighet til laget. Vennskap og lokal tilhørighet er viktigere enn alder, kjønn eller erfaringsnivå. Det er ingen øvre aldersgrense for deltakelse i EasyBasket, erfaringsnivå og tilhørighet er viktigere enn alder.


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.