Rekruttering EasyBasket U13 Sparebanken Sør Amfi L

Rekruttering EasyBasket U13 Sparebanken Sør Amfi L


Tid


Arendal Titans 2021/22 EasyBasket U13 Sparebanken sør amfi Lag (max 8 spillere)

Født: 2009

Trener Jesse Lee Krombel

Lagets treningssted: Sparebanken sør amfi arena (tirsdag & torsdag 18:00-19:00)


Frist for å melde seg på er 19. september for å bli medlem av U13 Sparebanken sør amfi lag. Alle lagspillere vil samles på Sparebanken sør amfi på tirsdag & torsdag fra 18:00-19:00 for lagtrening med trener Jesse Lee Krombel

 

EasyBasket er Norges Basketballforbunds barneidrettstilbud.

Konseptet EasyBasket er utviklet for å ivareta barnets helhetlige idrettsutvikling og idrettsopplevelse. Konseptet består av EasyBasket aktivitet i klubb og EasyBasket-arrangement i regi av NBBF og underliggende regioner.EasyBasket følger NBBFs verdier; Inkluderende, Målrettet og Gøy gjennom følgende prinsipper:

EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

 

EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

 

EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill

Generelt

EasyBasket retningslinjer og spilleregler er tilpasninger til de ordinære spillereglene for basketball, og er til for at barn skal oppleve mestring. Konkurransereglene er utviklet fra de internasjonale reglene for basketballaktivitet for barn 6-13 år, NIFs barneidrettsbestemmelser og erfaringer fra norsk basketball. De supplerer de offisielle reglene fra FIBA. Med konkurranseregler menes regler for hvordan man skal gjennomføre kamper i EasyBasket. Konkurransene skal brukes som en motivasjonsfaktor i basketball, og reglene er tilrettelagt slik at alle som vil, skal få lov til å delta. Konkurransene skal gi barna variasjon i aktiviteten og være en arena de kan prøve ut nye ferdigheter. I EasyBasket er det spesielt viktig at kampledere, trenere, lagledere og arrangører legger opp til å avvikle kampene med en kameratslig og vennlig tone. Lagene som deltar i EasyBasket- arrangementer vil møte motstandere på samme erfaringsnivå. Dersom nivåforskjellen mellom to lag allikevel skulle være stor, bør treneren for det mest erfarne laget legge til rette for å utvikle sine utøvere gjennom å øve på nye ferdigheter, og på den måte jevne ut kampens konkurransefortrinn. Ingen lag er tjent med at det ene laget har betydelig mer ballbesittelse enn motstanderlaget. Lagene settes sammen etter tilhørighet til laget. Vennskap og lokal tilhørighet er viktigere enn alder, kjønn eller erfaringsnivå. Det er ingen øvre aldersgrense for deltakelse i EasyBasket, erfaringsnivå og tilhørighet er viktigere enn alder.


Obs! NBBF spillerlisens nødvendig

Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en avgift til NBBF sentralt, og går blant annet til å dekke kostnader for spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og mye mere for videreutvikle og å holde hjulene i gang i norsk basket. En viktig del av lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. 

Man skal kun løse lisens i henhold til alder. U19 spillere eller yngre som spiller på seniornivå løser lisens tilhørende U19 klassen. Spillere som er yngre enn 13 år , men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easybasket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale, og er også fritatt personlig spillerlisens.

Mer info om NIF sin barneidrettsforsikring finner man her:  NIF idrettsforsikring Barn 

Du vil få tilsendt en e-post/faktura med KID-nummer og kontonummer fra klubben du tilhører. Hvis du ikke mottar denne mailen, må du ta kontakt med klubben å si i fra. Se mer info under "Hvordan løse lisens".

Spilleren behøver ikke betale ny lisens ved bytte av klubb i løpet av sesongen. Forsikringen i fjorårets lisens er gyldig kun fram til 1.10. Ny lisens bør derfor være innbetalt før denne dato skal en ha forsikringen i orden.

Lisens gjennom min idrett

Nå kan du betale lisens og kontingent på nettet i løpet av få minutter. NIF har utviklet verktøy som gjør registrering og betaling enkelt for både ledelse og medlemmer på klubbnivå.

Min idrett er en nettjeneste som er koblet opp mot NIFs medlemsdatabase og som gjør det enkelt å utføre en rekke handlinger for klubbenes ledelse og enkeltmedlemmer

MIN IDRETT kan du:
- Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
- Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
- Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
- Melde deg på og betale kurs
- Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser
- Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. 


Stadig flere klubber bruker tjenesten til å sende ut lisens, og til betaling av medlemskontingent. Når et medlem er registrert av klubben, mottar den enkelte et epostvarsel om at lisens ligger til betaling. Når et medlem registreres av klubb, opprettes en bruker automatisk. Medlemmet logger seg på og klikker seg inn på fanen «lisenser». Hvis klubben har registrert lisens, skal den vises som «aktiv lisens» i menyen. Medlemmet klikker seg inn på aktiv lisens og betalingsinformasjonen kommer opp. Via et par tastetrykk, skal betalingen være gjennomført. 

Når medlemmet er registrert av klubben gjennom klubbadmin og alt er klart til betaling av medlemskontingent, går en epost automatisk ut til medlemmet med varsel. Medlemmet kan da logge inn i min idrett og betale kravet som da ligger i handlekurven.  

Det er viktig at ansvarlige i klubben gjør jobben med å registrere alle som skal ha lisens og fyller ut riktige opplysninger hvis operasjonene skal flyte optimalt. Videre må alle klubbens medlemmer bli informert om mulighetene som ligger i Min idrett. 

Har du problem med innlogging, duplikat etc, ta kontakt med din klubb eller NIF IT support på telefon 03615 eller epostminidrett@idrettsforbundet.no 

NBBF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å ta denne tjenesten i bruk for å gjøre klubbhverdagen enklere for alle parter.


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.