Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022


Arrangør: Arendal Titans - Basketball
Påmeldingsfrist: 03.02.2022 22:00

Tid


Sted

Vis kart

           

Arendal Titans inviterer klubbmedlemmer til årsmøte 2022

Dato: 26 februar 2022

Tid: 13:00

Sted: Sparebanken sør amfi arena, rom 202

Dagsorden: 

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle beretning
 5. Behandle regnskap for Arendal Titans
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette kontingent
 8. Behandle budsjett for Arendal Titans
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder & nestleder
  2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. 2 revisorer & 2 vararevisorer
  4. Representanter til årsmøter i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte i Arendal Titans

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt på epost til leder@arendaltitans.no senest  19 februar 2022

Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter vil bli publisert på www.arendaltitans.no senest mondag 21 februar 2022.

 

Info om påmelding: Sende en mail til leder@arendaltitans.no

                    

Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.