Klubb trening på Sparebanken Sør Amfi Arena

Klubb trening på Sparebanken Sør Amfi Arena


Tid


Sted

Vis kart

Velkommen til Arendal Titans torsdag trening på Sparebanken Sør Amfi arena


Trening for klubbmedlemmer

-----------------------------------

Født: 2010 - 2015 

Plassering: Halv bane 

Tid: 18:00-19:00

Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no


Hovedfokus: Født: 2010 - 2015

Lære og utvikle viderekommende idrettslige ferdigheter.

Organisering (Mengde)

 • Trening og konkurranse internt i klubber, og mellom lokale klubber i sin region.
 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.
 • For at spillerne skal utvikle seg best mulig bør de være aktive 4 ganger i uken. Ideelt bør det være 2-3 basketballøkter, der det er to økter med andre idretter eller annen fysisk aktivitet.
 • Øktene bør ikke vare lenger enn 60-90 minutter. Der starten er viet til oppvarming og hurtighetstrening, etterfulgt av trening av tekniske ferdigheter og spillsituasjoner.
 • For å få riktig balanse mellom trening og kamper bør spillere ha fire økter pr kamp i snitt.

-

-Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.
 • EasyBasket som en utviklingsarena er bygget opp for å gi barna trygg- het, trivsel og mestring.

--Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Denne fasen er den viktigste perioden for utvikling av motoriske ferdig- heter. Dersom bevegelsesferdigheter ikke utvikles i denne fasen, kan spillere gå glipp av muligheten til å utvikle disse ferdighetene ved et senere tidspunkt.
 • De største muskelgruppene er mer utviklet enn de mindre muskelgrup- pene.
 • Åndedrettssystemet er fremdeles under utvikling.
 • Bør fokusere på det anaerobe systemet. Anaerobe systemet trenes ved
 • f.eks styrketrening, hurtighetsstrening eller intervalltrening.
 • Motoriske mønstre er mer utviklet ved enden av denne fasen.
 • Balansen modnes.
 • Jenter utvikler koordinasjon raskere enn guttene.
 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

----------Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • ------Angrepsspillerne skal lære å lese forsvaret for å se etter scoringsmulig- heter.
 • Individuelle ferdigheter bør utvikles ved å spille 1-mot-1 og 3-mot-3 for å gjøre lesningene lettere.
 • I gruppesituasjoner bør spillerne lære enkle situasjoner som pass, kutt og erstatte. Dette for å lære å bedømme timing og avstand.
 • Offensivt bør settes søkelys på hurtig overgang fra forsvar til angrep.
 • I forsvar bør spillerne fokusere på å løpe tilbake i forsvar ved endt
 • angrep.
 • Spillere skal lære en atletisk og lovlig forsvarsposisjon.
 • Spillere skal utvikle en evne til å posisjonere seg riktig på spilleren med ball, og bedømme riktig avstand mellom angrepsspilleren og seg selv.
 • Når forsvarsspilleren ikke holder en spiller med ball, skal spilleren ut- vikle en evne til å posisjonere seg mellom egen spiller og kurv samtidig som spilleren klarer å se både ball og egen mann.
 • Spillerne skal forbedre kommunikasjonen mellom hverandre.

----------------------------Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere skuddteknikk.
 • Videreutvikle lay-upteknikken med fokus på overhåndsavslutninger med begge hender.
 • Pasninger og mottak
 • --Introduksjon til elementære pasningsteknikker.--
 • Sentre og motta pasninger i fart.
 • Sentre og motta pasninger med forsvarere.

Ballbehandling

 • Bevege seg i alle retninger, med begge hender.
 • Håndtere ballen i ulike hastigheter og enkle retningsforandringer med begge hender.
 • Håndtere ballen mens man orienterer seg om hva som skjer på gulvet. Frigjøringer og kutter
 • Skape scoringsmuligheter gjennom kutter.
 • Skape en pasningskorridor f.eks. ved en frigjøring eller kutt og erstatte. 1-mot-1
 • Atletisk startposisjon.
 • Ansiktet mot kurven.
 • Lese forsvarsspilleren.
 • Ball- og stegfinter.
 • Atletisk og lovlig forsvarsposisjon.

----------

Født: 2009

Plassering: Halv bane

Tid: 18:00-19:30

Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.noHovedfokus: Født: 2009

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • -Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.
 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.
 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-
 • ode.
 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.
 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.
 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

----------------Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.
 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

----Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.
 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.
 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.
 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.
 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.
 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.
 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.
 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

--------------Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • ------Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.
 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.
 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.
 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.
 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.
 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere postspill.
 • Introdusere enkel screen-situasjoner
 • - Introdusere Exit-screener
 • - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener
 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.
 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.
 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.
 • Introdusere korridorer på banen.
 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.
 • Introdusere hjelprotasjoner.
 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.
 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

--------------------Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere og arbeide med skuddvalg; bedømme skuddet basert på forsvaret, stillingen og klokken.
 • Introdusere og arbeide med ulike innganger til skuddet; skudd av pas- ninger, skudd av dribling, skudd av kutter.
 • Introdusere og arbeide med fotarbeidet i forbindelse med de ulike inn- gangene.
 • Bruk av hopp-stopp, steg-stopp inn i skudd.
 • Videreutvikling av skuddet.
 • Introdusere formskuddsrutiner.
 • Introdusere og arbeide med low-postmoves, både avslutninger og fot- arbeid.
 • Videreutvikling av lay-up med ulike varianter basert på forsvareren. Pasninger og mottak
 • Videreutvikle pasningsteknikker mot pressende forsvarer.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte pasningsvalg basert på forsvaret.
 • Introdusere pasningsvalg ved postspill, både til og fra posten.
 • Pasningskvalitet på pasninger til skytteren.
 • Ballbehandling
 • Videreutvikling fra forrige fase; fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og ser opp.
 • Evne til å «se gulvet» (se medspillere og motspillere i fart mens en spretter).
 • Arbeide med riktig vurderinger mens en spretter i fart.
 • Evne til å sprette ballen mot en pressende forsvarsspiller.
 • Introdusere og arbeide med ballbehandling i post situasjoner.
 • Frigjøringer og kutter
 • Videreutvikle kutter til å inkludere flere kutter som gir scoringsmulig- heter (f.eks backdoor, LeBron, baseline drift, sirkel bevegelser i DDA osv).
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere og arbeide med å ta posisjon i posten, og angripe forsvars- spilleren.
 • -----

Født: 2008, 2007, 2006

Plassering: Halv bane 

Tid: 19:30 - 20:30

Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no
Hovedfokus: Født: 2008, 2007, 2006

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.


Organisering (Mengde)


 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.
 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.
 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-
 • ode.
 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.
 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.
 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

----------------Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.
 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

----Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.
 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.
 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.
 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.
 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.
 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.
 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.
 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

--------------Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.


Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • ------Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.
 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.
 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.
 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.
 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.
 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere postspill.
 • Introdusere enkel screen-situasjoner
 • - Introdusere Exit-screener
 • - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener
 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.
 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.
 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.
 • Introdusere korridorer på banen.
 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.
 • Introdusere hjelprotasjoner.
 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.
 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

--------------------Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere og arbeide med skuddvalg; bedømme skuddet basert på forsvaret, stillingen og klokken.
 • Introdusere og arbeide med ulike innganger til skuddet; skudd av pas- ninger, skudd av dribling, skudd av kutter.
 • Introdusere og arbeide med fotarbeidet i forbindelse med de ulike inn- gangene.
 • Bruk av hopp-stopp, steg-stopp inn i skudd.
 • Videreutvikling av skuddet.
 • Introdusere formskuddsrutiner.
 • Introdusere og arbeide med low-postmoves, både avslutninger og fot- arbeid.
 • Videreutvikling av lay-up med ulike varianter basert på forsvareren. Pasninger og mottak
 • Videreutvikle pasningsteknikker mot pressende forsvarer.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte pasningsvalg basert på forsvaret.
 • Introdusere pasningsvalg ved postspill, både til og fra posten.
 • Pasningskvalitet på pasninger til skytteren.
 • Ballbehandling
 • Videreutvikling fra forrige fase; fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og ser opp.
 • Evne til å «se gulvet» (se medspillere og motspillere i fart mens en spretter).
 • Arbeide med riktig vurderinger mens en spretter i fart.
 • Evne til å sprette ballen mot en pressende forsvarsspiller.
 • Introdusere og arbeide med ballbehandling i post situasjoner.
 • Frigjøringer og kutter
 • Videreutvikle kutter til å inkludere flere kutter som gir scoringsmulig- heter (f.eks backdoor, LeBron, baseline drift, sirkel bevegelser i DDA osv).
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere og arbeide med å ta posisjon i posten, og angripe forsvars- spilleren.
 • -----

Division 1/senior Trening

 Plassering: Hele Bane 

Tid: 20:30-22:00

Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no
Hovedfokus: Division 1

Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater.

Organisering (Mengde)

 • Spillere skal sette seg mål, langsiktig og kortsiktig, samt oppdatere sin egen utviklingsplan og strategier for å nå egen målsetting.
 • Når spilleren har kommet til denne fasen skal spilleren ha forstått sin rolle i egenutviklingen, motivasjon og disiplinen som skal til for å fort- sette utviklingen og hvor viktig fysisk og mental trening er for videre satsing.
 • Etter 10-15 år med trening, er det ikke mulig å øke volumet på trenin- gen til en spiller. Spilleren skal da ha kommet opp på terskelen tids- messig med daglige økter. Derfor må kvaliteten og intensiteten på øk- tene forbedres/økes.
 • Utviklingen i denne perioden handler om intensitet og terping. Perio- disering er nødvendig for å ivareta utøveren, og følge opp utviklingen med et langsiktig perspektiv.
 • Spilleren skal ha ca. 360 økter og ca. 60 kamper pr år
 • Treningene skal inneholde ca. 30% fysisk trening, 40% individuelle el-
 • ler gruppetrening i basketball og ca. 30% lagtaktikk.

------------------------------Arena (Sosialt)

Større treningsdoser og god balanse mellom skole/studier/jobb og tre- ning.

 • BLNO eller internasjonalt nivå og landslag.

--Fysisk forberedelser

 • Trenere bør bruke avanserte fysisk treningsprinsipper og program- mer for å forebygge skader uten at spilleren må gå ned i mengde eller intensitet. Periodisering er avgjørende for å holde spillere skadefrie, motivert og ha overskudd.
 • Økende grad av spesifikk trening og større vektlegging av skadeforebygging. Spillere bør i denne perioden implementere Olym- piske løft i styrketreningsprogrammene for styrke- og powerutvikling.
 • Det skal brukes tester for å måle utvikling.
 • Spillerne skal bruke mental trening for å forbedre prestasjonen.

--------------Basketball

Spillsituasjoner

Breakdown av offensive sets inn i enkle spillsituasjoner.

 • Fokus på defensive løsninger så vel som offensive løsninger.
 • Videreutvikling av kommunikasjon.
 • Videreutvikling av forståelse av tempo, vinkler og timing. Både defen- sivt og offensivt.
 • Videreutvikling av 1-mot-1 ferdigheter tilknyttet nye spillsituasjoner.
 • Videreutvikling av myke ferdigheter.
 • Videreutvikling av å oppfatte, vurdere og beslutte i spillsituasjoner.
 • Videreutvikling av forståelse av tempo, timing og spacing offensivt.
 • Bevisst på sin rolle i det kollektive spillet.
 • Bevisst på at offensive systemer er sammensetning av enkle spillsitua- sjoner.
 • Bevisst på hvilke, og hvordan, ferdigheter skal anvendes i spillsituasjo- ner.
 • Videreutvikling av posisjonering både på ball og vekk fra ball.
 • Stramme inn defensive rotasjoner.
 • Implementering av flere defensive konsepter/situasjoner f.eks. ved ball- screenforsvar eller sonespill.
 • Kommunikasjon. 1-mot-1
 • Forstå at utviklingen av myke ferdigheter henger sammen med videre- utvikling av harde ferdigheter.
 • Harde ferdigheter må videreutvikles og terpes på. Overgangsspill
 • Videreutvikling av kommunikasjonsferdigheter.
 • Videreutvikle utførelse i overtallssituasjoner.
 • Videreutvikle forsvarsprinsipper i undertallssituasjnoer
 • Videreutvikle oppfattelse, vurderinger og beslutninger i forbindelse med ballbehandling, pasninger og skudd, basert på med- og motspille- re, og skuddklokken.

Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.