Klubb trening på Stuenes idrettshallen

Klubb trening på Stuenes idrettshallen


Tid


Sted

Vis kart

Velkommen til Arendal Titans fredag trening på Stuenes Idrettshallen


Trening for klubbmedlemmer


-----------------------------------

Født: 2010 - 2015 

Plassering: Halv bane 

Tid: 20:00-21:30

Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no


Hovedfokus: Født: 2010 - 2015

Lære og utvikle viderekommende idrettslige ferdigheter.

Organisering (Mengde)

 • Trening og konkurranse internt i klubber, og mellom lokale klubber i sin region.
 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.
 • For at spillerne skal utvikle seg best mulig bør de være aktive 4 ganger i uken. Ideelt bør det være 2-3 basketballøkter, der det er to økter med andre idretter eller annen fysisk aktivitet.
 • Øktene bør ikke vare lenger enn 60-90 minutter. Der starten er viet til oppvarming og hurtighetstrening, etterfulgt av trening av tekniske ferdigheter og spillsituasjoner.
 • For å få riktig balanse mellom trening og kamper bør spillere ha fire økter pr kamp i snitt.

-

-Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.
 • EasyBasket som en utviklingsarena er bygget opp for å gi barna trygg- het, trivsel og mestring.

--Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Denne fasen er den viktigste perioden for utvikling av motoriske ferdig- heter. Dersom bevegelsesferdigheter ikke utvikles i denne fasen, kan spillere gå glipp av muligheten til å utvikle disse ferdighetene ved et senere tidspunkt.
 • De største muskelgruppene er mer utviklet enn de mindre muskelgrup- pene.
 • Åndedrettssystemet er fremdeles under utvikling.
 • Bør fokusere på det anaerobe systemet. Anaerobe systemet trenes ved
 • f.eks styrketrening, hurtighetsstrening eller intervalltrening.
 • Motoriske mønstre er mer utviklet ved enden av denne fasen.
 • Balansen modnes.
 • Jenter utvikler koordinasjon raskere enn guttene.
 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

----------Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • ------Angrepsspillerne skal lære å lese forsvaret for å se etter scoringsmulig- heter.
 • Individuelle ferdigheter bør utvikles ved å spille 1-mot-1 og 3-mot-3 for å gjøre lesningene lettere.
 • I gruppesituasjoner bør spillerne lære enkle situasjoner som pass, kutt og erstatte. Dette for å lære å bedømme timing og avstand.
 • Offensivt bør settes søkelys på hurtig overgang fra forsvar til angrep.
 • I forsvar bør spillerne fokusere på å løpe tilbake i forsvar ved endt
 • angrep.
 • Spillere skal lære en atletisk og lovlig forsvarsposisjon.
 • Spillere skal utvikle en evne til å posisjonere seg riktig på spilleren med ball, og bedømme riktig avstand mellom angrepsspilleren og seg selv.
 • Når forsvarsspilleren ikke holder en spiller med ball, skal spilleren ut- vikle en evne til å posisjonere seg mellom egen spiller og kurv samtidig som spilleren klarer å se både ball og egen mann.
 • Spillerne skal forbedre kommunikasjonen mellom hverandre.

----------------------------Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere skuddteknikk.
 • Videreutvikle lay-upteknikken med fokus på overhåndsavslutninger med begge hender.
 • Pasninger og mottak
 • --Introduksjon til elementære pasningsteknikker.--
 • Sentre og motta pasninger i fart.
 • Sentre og motta pasninger med forsvarere.

Ballbehandling

 • Bevege seg i alle retninger, med begge hender.
 • Håndtere ballen i ulike hastigheter og enkle retningsforandringer med begge hender.
 • Håndtere ballen mens man orienterer seg om hva som skjer på gulvet. Frigjøringer og kutter
 • Skape scoringsmuligheter gjennom kutter.
 • Skape en pasningskorridor f.eks. ved en frigjøring eller kutt og erstatte. 1-mot-1
 • Atletisk startposisjon.
 • Ansiktet mot kurven.
 • Lese forsvarsspilleren.
 • Ball- og stegfinter.
 • Atletisk og lovlig forsvarsposisjon.

----------

Født: 2009

Plassering: Halv bane

Tid: 20:00 - 21:30

Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.noHovedfokus: Født: 2009

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • -Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.
 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.
 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-
 • ode.
 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.
 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.
 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

----------------Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.
 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

----Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.
 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.
 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.
 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.
 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.
 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.
 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.
 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

--------------Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • ------Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.
 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.
 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.
 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.
 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.
 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere postspill.
 • Introdusere enkel screen-situasjoner
 • - Introdusere Exit-screener
 • - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener
 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.
 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.
 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.
 • Introdusere korridorer på banen.
 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.
 • Introdusere hjelprotasjoner.
 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.
 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

--------------------Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere og arbeide med skuddvalg; bedømme skuddet basert på forsvaret, stillingen og klokken.
 • Introdusere og arbeide med ulike innganger til skuddet; skudd av pas- ninger, skudd av dribling, skudd av kutter.
 • Introdusere og arbeide med fotarbeidet i forbindelse med de ulike inn- gangene.
 • Bruk av hopp-stopp, steg-stopp inn i skudd.
 • Videreutvikling av skuddet.
 • Introdusere formskuddsrutiner.
 • Introdusere og arbeide med low-postmoves, både avslutninger og fot- arbeid.
 • Videreutvikling av lay-up med ulike varianter basert på forsvareren. Pasninger og mottak
 • Videreutvikle pasningsteknikker mot pressende forsvarer.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte pasningsvalg basert på forsvaret.
 • Introdusere pasningsvalg ved postspill, både til og fra posten.
 • Pasningskvalitet på pasninger til skytteren.
 • Ballbehandling
 • Videreutvikling fra forrige fase; fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og ser opp.
 • Evne til å «se gulvet» (se medspillere og motspillere i fart mens en spretter).
 • Arbeide med riktig vurderinger mens en spretter i fart.
 • Evne til å sprette ballen mot en pressende forsvarsspiller.
 • Introdusere og arbeide med ballbehandling i post situasjoner.
 • Frigjøringer og kutter
 • Videreutvikle kutter til å inkludere flere kutter som gir scoringsmulig- heter (f.eks backdoor, LeBron, baseline drift, sirkel bevegelser i DDA osv).
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere og arbeide med å ta posisjon i posten, og angripe forsvars- spilleren.
 • -----

Født: 2008, 2007, 2006

Plassering: Halv bane 

Tid: 20:00 - 21:30

Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no
Hovedfokus: Født: 2008, 2007, 2006

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.


Organisering (Mengde)


 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.
 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.
 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-
 • ode.
 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.
 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.
 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

----------------Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.
 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

----Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.
 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.
 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.
 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.
 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.
 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.
 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.
 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

--------------Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.


Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • ------Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.
 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.
 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.
 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.
 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.
 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere postspill.
 • Introdusere enkel screen-situasjoner
 • - Introdusere Exit-screener
 • - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener
 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.
 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.
 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.
 • Introdusere korridorer på banen.
 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.
 • Introdusere hjelprotasjoner.
 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.
 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

--------------------Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere og arbeide med skuddvalg; bedømme skuddet basert på forsvaret, stillingen og klokken.
 • Introdusere og arbeide med ulike innganger til skuddet; skudd av pas- ninger, skudd av dribling, skudd av kutter.
 • Introdusere og arbeide med fotarbeidet i forbindelse med de ulike inn- gangene.
 • Bruk av hopp-stopp, steg-stopp inn i skudd.
 • Videreutvikling av skuddet.
 • Introdusere formskuddsrutiner.
 • Introdusere og arbeide med low-postmoves, både avslutninger og fot- arbeid.
 • Videreutvikling av lay-up med ulike varianter basert på forsvareren. Pasninger og mottak
 • Videreutvikle pasningsteknikker mot pressende forsvarer.
 • Oppfatte, vurdere og beslutte pasningsvalg basert på forsvaret.
 • Introdusere pasningsvalg ved postspill, både til og fra posten.
 • Pasningskvalitet på pasninger til skytteren.
 • Ballbehandling
 • Videreutvikling fra forrige fase; fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og ser opp.
 • Evne til å «se gulvet» (se medspillere og motspillere i fart mens en spretter).
 • Arbeide med riktig vurderinger mens en spretter i fart.
 • Evne til å sprette ballen mot en pressende forsvarsspiller.
 • Introdusere og arbeide med ballbehandling i post situasjoner.
 • Frigjøringer og kutter
 • Videreutvikle kutter til å inkludere flere kutter som gir scoringsmulig- heter (f.eks backdoor, LeBron, baseline drift, sirkel bevegelser i DDA osv).
 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.
 • Introdusere og arbeide med å ta posisjon i posten, og angripe forsvars- spilleren.
 • -----

Division 1/senior Trening

 Plassering: Hele Bane 

Tid: 20:00 - 21:30


Lagkontakt: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

NBBF Nivå 2 Trener: Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no
Hovedfokus: Division 1

Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater.

Organisering (Mengde)

 • Spillere skal sette seg mål, langsiktig og kortsiktig, samt oppdatere sin egen utviklingsplan og strategier for å nå egen målsetting.
 • Når spilleren har kommet til denne fasen skal spilleren ha forstått sin rolle i egenutviklingen, motivasjon og disiplinen som skal til for å fort- sette utviklingen og hvor viktig fysisk og mental trening er for videre satsing.
 • Etter 10-15 år med trening, er det ikke mulig å øke volumet på trenin- gen til en spiller. Spilleren skal da ha kommet opp på terskelen tids- messig med daglige økter. Derfor må kvaliteten og intensiteten på øk- tene forbedres/økes.
 • Utviklingen i denne perioden handler om intensitet og terping. Perio- disering er nødvendig for å ivareta utøveren, og følge opp utviklingen med et langsiktig perspektiv.
 • Spilleren skal ha ca. 360 økter og ca. 60 kamper pr år
 • Treningene skal inneholde ca. 30% fysisk trening, 40% individuelle el-
 • ler gruppetrening i basketball og ca. 30% lagtaktikk.

------------------------------Arena (Sosialt)

Større treningsdoser og god balanse mellom skole/studier/jobb og tre- ning.

 • BLNO eller internasjonalt nivå og landslag.

--Fysisk forberedelser

 • Trenere bør bruke avanserte fysisk treningsprinsipper og program- mer for å forebygge skader uten at spilleren må gå ned i mengde eller intensitet. Periodisering er avgjørende for å holde spillere skadefrie, motivert og ha overskudd.
 • Økende grad av spesifikk trening og større vektlegging av skadeforebygging. Spillere bør i denne perioden implementere Olym- piske løft i styrketreningsprogrammene for styrke- og powerutvikling.
 • Det skal brukes tester for å måle utvikling.
 • Spillerne skal bruke mental trening for å forbedre prestasjonen.

--------------Basketball

Spillsituasjoner

Breakdown av offensive sets inn i enkle spillsituasjoner.

 • Fokus på defensive løsninger så vel som offensive løsninger.
 • Videreutvikling av kommunikasjon.
 • Videreutvikling av forståelse av tempo, vinkler og timing. Både defen- sivt og offensivt.
 • Videreutvikling av 1-mot-1 ferdigheter tilknyttet nye spillsituasjoner.
 • Videreutvikling av myke ferdigheter.
 • Videreutvikling av å oppfatte, vurdere og beslutte i spillsituasjoner.
 • Videreutvikling av forståelse av tempo, timing og spacing offensivt.
 • Bevisst på sin rolle i det kollektive spillet.
 • Bevisst på at offensive systemer er sammensetning av enkle spillsitua- sjoner.
 • Bevisst på hvilke, og hvordan, ferdigheter skal anvendes i spillsituasjo- ner.
 • Videreutvikling av posisjonering både på ball og vekk fra ball.
 • Stramme inn defensive rotasjoner.
 • Implementering av flere defensive konsepter/situasjoner f.eks. ved ball- screenforsvar eller sonespill.
 • Kommunikasjon. 1-mot-1
 • Forstå at utviklingen av myke ferdigheter henger sammen med videre- utvikling av harde ferdigheter.
 • Harde ferdigheter må videreutvikles og terpes på. Overgangsspill
 • Videreutvikling av kommunikasjonsferdigheter.
 • Videreutvikle utførelse i overtallssituasjoner.
 • Videreutvikle forsvarsprinsipper i undertallssituasjnoer
 • Videreutvikle oppfattelse, vurderinger og beslutninger i forbindelse med ballbehandling, pasninger og skudd, basert på med- og motspille- re, og skuddklokken.

Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.