Fredag Trening På Stueneshallen

Fredag Trening På Stueneshallen


Arrangør: Arendal Titans

Tid


Sted

Vis kartVelkommen til Arendal Titans fredag trening på Stuneshallen


Trening informasjon for klubbmedlemmer

-----------------------------------

Født: 2010´s, 2011´s & 2012´s

Plassering: bane A

Tid: 20:00-21:00

Lagkontakt

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247

Trener

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247Hovedfokus: Født: 2010, 2011 & 2012

Lære og utvikle viderekommende idrettslige ferdigheter.

Organisering (Mengde)

 • Trening og konkurranse internt i klubber, og mellom lokale klubber i sin region.

 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.

 • For at spillerne skal utvikle seg best mulig bør de være aktive 4 ganger i uken. Ideelt bør det være 2-3 basketballøkter, der det er to økter med andre idretter eller annen fysisk aktivitet.

 • Øktene bør ikke vare lenger enn 60-90 minutter. Der starten er viet til oppvarming og hurtighetstrening, etterfulgt av trening av tekniske ferdigheter og spillsituasjoner.

 • For å få riktig balanse mellom trening og kamper bør spillere ha fire økter pr kamp i snitt.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • EasyBasket som en utviklingsarena er bygget opp for å gi barna trygg- het, trivsel og mestring.

Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Denne fasen er den viktigste perioden for utvikling av motoriske ferdig- heter. Dersom bevegelsesferdigheter ikke utvikles i denne fasen, kan spillere gå glipp av muligheten til å utvikle disse ferdighetene ved et senere tidspunkt.

 • De største muskelgruppene er mer utviklet enn de mindre muskelgrup- pene.

 • Åndedrettssystemet er fremdeles under utvikling.

 • Bør fokusere på det anaerobe systemet. Anaerobe systemet trenes ved

  f.eks styrketrening, hurtighetsstrening eller intervalltrening.

 • Motoriske mønstre er mer utviklet ved enden av denne fasen.

 • Balansen modnes.

 • Jenter utvikler koordinasjon raskere enn guttene.

 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • Angrepsspillerne skal lære å lese forsvaret for å se etter scoringsmulig- heter.

 • Individuelle ferdigheter bør utvikles ved å spille 1-mot-1 og 3-mot-3 for å gjøre lesningene lettere.

 • I gruppesituasjoner bør spillerne lære enkle situasjoner som pass, kutt og erstatte. Dette for å lære å bedømme timing og avstand.

 • Offensivt bør settes søkelys på hurtig overgang fra forsvar til angrep.

 • I forsvar bør spillerne fokusere på å løpe tilbake i forsvar ved endt

  angrep.

 • Spillere skal lære en atletisk og lovlig forsvarsposisjon.

 • Spillere skal utvikle en evne til å posisjonere seg riktig på spilleren med ball, og bedømme riktig avstand mellom angrepsspilleren og seg selv.

 • Når forsvarsspilleren ikke holder en spiller med ball, skal spilleren ut- vikle en evne til å posisjonere seg mellom egen spiller og kurv samtidig som spilleren klarer å se både ball og egen mann.

 • Spillerne skal forbedre kommunikasjonen mellom hverandre.

Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere skuddteknikk.

 • Videreutvikle lay-upteknikken med fokus på overhåndsavslutninger med begge hender.

  Pasninger og mottak

  • Introduksjon til elementære pasningsteknikker.

  • Sentre og motta pasninger i fart.

  • Sentre og motta pasninger med forsvarere.

   Ballbehandling

 • Bevege seg i alle retninger, med begge hender.

 • Håndtere ballen i ulike hastigheter og enkle retningsforandringer med begge hender.

 • Håndtere ballen mens man orienterer seg om hva som skjer på gulvet. Frigjøringer og kutter

 • Skape scoringsmuligheter gjennom kutter.

 • Skape en pasningskorridor f.eks. ved en frigjøring eller kutt og erstatte. 1-mot-1

 • Atletisk startposisjon.

 • Ansiktet mot kurven.

 • Lese forsvarsspilleren.

 • Ball- og stegfinter.

 • Atletisk og lovlig forsvarsposisjon.

-----------------------------------


Født: 2009´s

Plassering: Halv bane (B1)

Tid: 20:00-21:00

Lagkontakt

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247

Trener

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247Hovedfokus: Født: 2009

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.

 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.

 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-

  ode.

 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.

 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.

 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.

 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.

 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.

 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.

 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.

 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.

 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.

 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.

 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.

 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.

 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.

 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.

 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.

 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.

 • Introdusere postspill.

 • Introdusere enkel screen-situasjoner

  - Introdusere Exit-screener
  - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener

 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.

 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.

 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.

 • Introdusere korridorer på banen.

 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.

 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.

 • Introdusere hjelprotasjoner.

 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.

 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere og arbeide med skuddvalg; bedømme skuddet basert på forsvaret, stillingen og klokken.

 • Introdusere og arbeide med ulike innganger til skuddet; skudd av pas- ninger, skudd av dribling, skudd av kutter.

 • Introdusere og arbeide med fotarbeidet i forbindelse med de ulike inn- gangene.

 • Bruk av hopp-stopp, steg-stopp inn i skudd.

 • Videreutvikling av skuddet.

 • Introdusere formskuddsrutiner.

 • Introdusere og arbeide med low-postmoves, både avslutninger og fot- arbeid.

 • Videreutvikling av lay-up med ulike varianter basert på forsvareren. Pasninger og mottak

 • Videreutvikle pasningsteknikker mot pressende forsvarer.

 • Oppfatte, vurdere og beslutte pasningsvalg basert på forsvaret.

 • Introdusere pasningsvalg ved postspill, både til og fra posten.

 • Pasningskvalitet på pasninger til skytteren.

  Ballbehandling

 • Videreutvikling fra forrige fase; fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og ser opp.

 • Evne til å «se gulvet» (se medspillere og motspillere i fart mens en spretter).

 • Arbeide med riktig vurderinger mens en spretter i fart.

 • Evne til å sprette ballen mot en pressende forsvarsspiller.

 • Introdusere og arbeide med ballbehandling i post situasjoner.

  Frigjøringer og kutter

 • Videreutvikle kutter til å inkludere flere kutter som gir scoringsmulig- heter (f.eks backdoor, LeBron, baseline drift, sirkel bevegelser i DDA osv).

 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.

 • Introdusere og arbeide med å ta posisjon i posten, og angripe forsvars- spilleren.

-----------------------------------

Født: 2008´s

Plassering: Halv bane (B2)

Tid: 20:00-21:00

Lagkontakt

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247

Trener

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247Hovedfokus: Født: 2008

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.

 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.

 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-

  ode.

 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.

 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.

 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.

 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.

 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.

 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.

 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.

 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.

 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.

 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.

 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.

 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.

 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.

 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.

 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.

 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.

 • Introdusere postspill.

 • Introdusere enkel screen-situasjoner

  - Introdusere Exit-screener
  - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener

 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.

 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.

 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.

 • Introdusere korridorer på banen.

 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.

 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.

 • Introdusere hjelprotasjoner.

 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.

 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere og arbeide med skuddvalg; bedømme skuddet basert på forsvaret, stillingen og klokken.

 • Introdusere og arbeide med ulike innganger til skuddet; skudd av pas- ninger, skudd av dribling, skudd av kutter.

 • Introdusere og arbeide med fotarbeidet i forbindelse med de ulike inn- gangene.

 • Bruk av hopp-stopp, steg-stopp inn i skudd.

 • Videreutvikling av skuddet.

 • Introdusere formskuddsrutiner.

 • Introdusere og arbeide med low-postmoves, både avslutninger og fot- arbeid.

 • Videreutvikling av lay-up med ulike varianter basert på forsvareren. Pasninger og mottak

 • Videreutvikle pasningsteknikker mot pressende forsvarer.

 • Oppfatte, vurdere og beslutte pasningsvalg basert på forsvaret.

 • Introdusere pasningsvalg ved postspill, både til og fra posten.

 • Pasningskvalitet på pasninger til skytteren.

  Ballbehandling

 • Videreutvikling fra forrige fase; fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og ser opp.

 • Evne til å «se gulvet» (se medspillere og motspillere i fart mens en spretter).

 • Arbeide med riktig vurderinger mens en spretter i fart.

 • Evne til å sprette ballen mot en pressende forsvarsspiller.

 • Introdusere og arbeide med ballbehandling i post situasjoner.

  Frigjøringer og kutter

 • Videreutvikle kutter til å inkludere flere kutter som gir scoringsmulig- heter (f.eks backdoor, LeBron, baseline drift, sirkel bevegelser i DDA osv).

 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.

 • Introdusere og arbeide med å ta posisjon i posten, og angripe forsvars- spilleren.

-----------------------------------


Født: 2007´s

Plassering: Halv bane (C1)

Tid: 20:00-21:00

Lagkontakt

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247

Trener

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247Hovedfokus: Født: 2007

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.

 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.

 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-

  ode.

 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.

 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.

 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.

 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.

 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.

 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.

 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.

 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.

 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.

 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.

 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.

 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.

 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.

 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.

 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.

 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.

 • Introdusere postspill.

 • Introdusere enkel screen-situasjoner

  - Introdusere Exit-screener
  - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener

 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.

 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.

 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.

 • Introdusere korridorer på banen.

 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.

 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.

 • Introdusere hjelprotasjoner.

 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.

 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere og arbeide med skuddvalg; bedømme skuddet basert på forsvaret, stillingen og klokken.

 • Introdusere og arbeide med ulike innganger til skuddet; skudd av pas- ninger, skudd av dribling, skudd av kutter.

 • Introdusere og arbeide med fotarbeidet i forbindelse med de ulike inn- gangene.

 • Bruk av hopp-stopp, steg-stopp inn i skudd.

 • Videreutvikling av skuddet.

 • Introdusere formskuddsrutiner.

 • Introdusere og arbeide med low-postmoves, både avslutninger og fot- arbeid.

 • Videreutvikling av lay-up med ulike varianter basert på forsvareren. Pasninger og mottak

 • Videreutvikle pasningsteknikker mot pressende forsvarer.

 • Oppfatte, vurdere og beslutte pasningsvalg basert på forsvaret.

 • Introdusere pasningsvalg ved postspill, både til og fra posten.

 • Pasningskvalitet på pasninger til skytteren.

  Ballbehandling

 • Videreutvikling fra forrige fase; fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og ser opp.

 • Evne til å «se gulvet» (se medspillere og motspillere i fart mens en spretter).

 • Arbeide med riktig vurderinger mens en spretter i fart.

 • Evne til å sprette ballen mot en pressende forsvarsspiller.

 • Introdusere og arbeide med ballbehandling i post situasjoner.

  Frigjøringer og kutter

 • Videreutvikle kutter til å inkludere flere kutter som gir scoringsmulig- heter (f.eks backdoor, LeBron, baseline drift, sirkel bevegelser i DDA osv).

 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.

 • Introdusere og arbeide med å ta posisjon i posten, og angripe forsvars- spilleren.-----------------------------------


Født: 2006´s

Plassering: Halv bane (C2)

Tid: 20:00-21:00

Lagkontakt

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247

Trener

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247


Hovedfokus: Født: 2006

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • Økende spesialisering, men fortsatt vektlegging av variasjon og allsidighet.

 • Spillere skal utfordres til å ta ansvar for egen utvikling gjennom å sette seg mål (langsiktig og kortsiktig), både individuelt og lag, og være en del av å utforme planer for å nå målene. Viktig at spillerne lærer viktig- heten med indre motivasjon, ytre motivasjon og disiplin. Det skal arbei- des med å finne løsninger på å takle stressituasjoner og motgang ved å bruke mentale verktøy.

 • Treneren må også være forberedt på å følge opp spillere som har star- tet med basket senere enn sine medspillere. Spillerne har ofte utviklet fysiske og mentale ferdigheter, men mangler de samme basketspesifik- ke ferdighetene. Med riktig coaching og oppfølging, kan disse spillerne med stort hell bli inkludert i basketprogrammet.

 • Spillerne skal nå ha en god atletisk og idrettsspesifikk base. Individuell og sportsspesifikk trening gjennom hele året. Periodisering er avgjø- rende for å ivareta og utvikle spilleren.

 • Spillerne bør ha ca. 4-6 treninger i uken i denne perioden. Dette inklu- derer egentrening, gruppetrening og styrke-/kondisjonsøkter. Mental trening bør også inkluderes nå.

 • Programmene for fysisk trening, restitusjon, mentale forberedelser og teknisk utvikling anbefales å tilpasses individet.

 • Det bør nå være ca. 3-4 treninger pr kamp i denne perioden, og anbe- fales å ikke ha flere enn 2 kamper pr. uke.

 • Spillere bør ha mellom 300-360 treninger og mellom femti og seksti kamper i denne fasen.

 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 25% fysisk trening, ca. 55% individuell/gruppetrening og 25% taktisk trening.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • På klubbnivå skal spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og

  internasjonale turneringer og cuper og UNM.

 • Landslagene deltar i en internasjonal turnering i U15 klassen, og Nor- disk Mesterskap og Europamesterskap i U16- og U18- klassene.

Fysiske forberedelser

 • Treneren skal bidra til at spilleren skal være i stand til å trene bas- ketball hele året. Ved å bruke verktøy basert på sportsmedisinsk forskning, skal treneren være nøye ved utforming av periodeplaner og individuelle utviklingsplaner, for å sikre at spilleren ikke blir skadet el- ler utbrent. Treneren må også medregne sosiale faktorer ved utforming av disse planene. F.eks. bør U17-sesongen være en sesong der spillere fokuserer på fysisk trening og på å tilpasse seg en ny hverdag på vide- regående skole.

 • Spilleren bør prioritere fysisk trening i oppkjøringsperioden for å bygge et godt grunnlag for resten av sesongen.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

Generelt

 • Trenerne bør rette fokuset på treningene til å videreutvikle grunnleggende basketsspesifikke ferdigheter, tekniske og taktiske, og fokusere på å utvikle myke ferdigheter gjennom spillsituasjoner.

 • Spillerne har behov for spesifikke tilbakemeldinger vedrørende taktiske valg og tekniske løsninger for å videreutvikle seg. Trenerteamet har da et større ansvar for å ivareta og utvikle utøveren i sitt eget tempo.

 • Spillere skal videreutvikle forståelsen av tempo, timing og spacing i etablerte spillsituasjoner.

 • Spillere skal bygge videre på hvordan en oppfatter, vurderer og beslut- ter i de nye spillsituasjonene. Spillsituasjoner er basert på posisjonerin- gen og bevegelsene til med- og motspillere.

  Spillsituasjoner

 • Introdusere tempo, timing og spacings-behov i nye spillsituasjoner.

 • Arbeide med å oppfatte, vurdere og beslutte kutter og frigjøringer.

 • Videreutvikling av «punktere painten»-konseptet ved å introdusere au- tomatiske bevegelser tilknyttet drives, postspill, kutting og skudd.

  - DDA - dribble drive automatics
  - LPA – low (high/pinch) post automatics
  - PPA – posisjons- og pasnings-automatics

 • Introdusere roller og arbeidsoppgaver i angrepet, men unngå å tildele faste posisjoner.

 • Videreutvikle enkel-screen situasjoner (posisjons- og pasnings automa- tics).

  - Videreutvikle Give & Go, Kutt og erstatte - Videreutvikle kutter vekk fra ball
  - Videreutvikle Exit-screener
  - Videreutvikle Cross-screener

  - Videreutvikle Back-screener

 • Introdusere flere screensituasjoner.

  - Introdusere Down-screener
  - Introdusere Flare-screener
  - Introdusere staggered- og dobbelscreener
  - Introdusere screen-screener situasjoner (STS)

Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Videreutvikling av form-skudd, teknikktrening og mengdeskudd.

 • Utvikle et 3-poengsskudd.

 • Videreutvikling av avslutningsvarianter med kontakt og i fart.

 • Videreutvikling av skudd av dribling, catch and shoot og av screener.

  Pasninger og mottak

 • Videreutvikling av basis pasningsferdigheter.

 • Videreutvikling av en-håndspasninger.

 • Videreutvikle lesninger og valg av pasninger.

  Ballbehandling

 • Videreutvikle ballbehandling med fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og se opp.

 • Introdusere hvordan en spiller skal bruke dribleserien sin mest effektiv.

 • Introdusere hvordan en spillere skal best håndtere press, og i undertall. Forsvar

 • Videreutvikle posisjonering av ball, og trykk på pasningsbaner.

 • Videreutvikle close-outs og utfordre skudd.

 • Videreutvikle lowpost-forsvar med påfølgende rotasjoner.

 • Videreutvikle hjelp på driver og rotasjoner.

 • Introdusere broken av vinkler i forbindelse med individuellforsvar i spillsituasjoner.

 • Forståelse av balansen mellom ballpress og det å ikke bli slått.

 • Introdusere forsvar i mismatch-situasjoner som gjelder hurtighet, høy-

  de eller styrke.

  1-mot-1

 • Videreutvikling av 1v1-ferdigheter knyttet til nye spillsituasjoner.

 • Videreutvikle fotarbeidet og avslutningsverktøykassen både fra innsi- despill og spill utenfor trepoengslinjen.

 • Videreutvikle 1-mot-1ferdigheter tilknyttet etablerte spillsituasjonene, og introdusere 1-mot-1 ferdigheter tilknyttet nye spillsituasjoner.

 • Arbeide med å forbedre vinkler både i angrep og forsvar.

-----------------------------------

Født: 2005´s, 2004´s, 2003´s

Plassering: Bane B

Tid: 20:00-21:00

Lagkontakt

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247

Trener

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247


Hovedfokus: Født: 2005´s, 2004´S 2003´S

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • Økende spesialisering, men fortsatt vektlegging av variasjon og allsidighet.

 • Spillere skal utfordres til å ta ansvar for egen utvikling gjennom å sette seg mål (langsiktig og kortsiktig), både individuelt og lag, og være en del av å utforme planer for å nå målene. Viktig at spillerne lærer viktig- heten med indre motivasjon, ytre motivasjon og disiplin. Det skal arbei- des med å finne løsninger på å takle stressituasjoner og motgang ved å bruke mentale verktøy.

 • Treneren må også være forberedt på å følge opp spillere som har star- tet med basket senere enn sine medspillere. Spillerne har ofte utviklet fysiske og mentale ferdigheter, men mangler de samme basketspesifik- ke ferdighetene. Med riktig coaching og oppfølging, kan disse spillerne med stort hell bli inkludert i basketprogrammet.

 • Spillerne skal nå ha en god atletisk og idrettsspesifikk base. Individuell og sportsspesifikk trening gjennom hele året. Periodisering er avgjø- rende for å ivareta og utvikle spilleren.

 • Spillerne bør ha ca. 4-6 treninger i uken i denne perioden. Dette inklu- derer egentrening, gruppetrening og styrke-/kondisjonsøkter. Mental trening bør også inkluderes nå.

 • Programmene for fysisk trening, restitusjon, mentale forberedelser og teknisk utvikling anbefales å tilpasses individet.

 • Det bør nå være ca. 3-4 treninger pr kamp i denne perioden, og anbe- fales å ikke ha flere enn 2 kamper pr. uke.

 • Spillere bør ha mellom 300-360 treninger og mellom femti og seksti kamper i denne fasen.

 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 25% fysisk trening, ca. 55% individuell/gruppetrening og 25% taktisk trening.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • På klubbnivå skal spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og

  internasjonale turneringer og cuper og UNM.

 • Landslagene deltar i en internasjonal turnering i U15 klassen, og Nor- disk Mesterskap og Europamesterskap i U16- og U18- klassene.

Fysiske forberedelser

 • Treneren skal bidra til at spilleren skal være i stand til å trene bas- ketball hele året. Ved å bruke verktøy basert på sportsmedisinsk forskning, skal treneren være nøye ved utforming av periodeplaner og individuelle utviklingsplaner, for å sikre at spilleren ikke blir skadet el- ler utbrent. Treneren må også medregne sosiale faktorer ved utforming av disse planene. F.eks. bør U17-sesongen være en sesong der spillere fokuserer på fysisk trening og på å tilpasse seg en ny hverdag på vide- regående skole.

 • Spilleren bør prioritere fysisk trening i oppkjøringsperioden for å bygge et godt grunnlag for resten av sesongen.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

Generelt

 • Trenerne bør rette fokuset på treningene til å videreutvikle grunnleggende basketsspesifikke ferdigheter, tekniske og taktiske, og fokusere på å utvikle myke ferdigheter gjennom spillsituasjoner.

 • Spillerne har behov for spesifikke tilbakemeldinger vedrørende taktiske valg og tekniske løsninger for å videreutvikle seg. Trenerteamet har da et større ansvar for å ivareta og utvikle utøveren i sitt eget tempo.

 • Spillere skal videreutvikle forståelsen av tempo, timing og spacing i etablerte spillsituasjoner.

 • Spillere skal bygge videre på hvordan en oppfatter, vurderer og beslut- ter i de nye spillsituasjonene. Spillsituasjoner er basert på posisjonerin- gen og bevegelsene til med- og motspillere.

  Spillsituasjoner

 • Introdusere tempo, timing og spacings-behov i nye spillsituasjoner.

 • Arbeide med å oppfatte, vurdere og beslutte kutter og frigjøringer.

 • Videreutvikling av «punktere painten»-konseptet ved å introdusere au- tomatiske bevegelser tilknyttet drives, postspill, kutting og skudd.

  - DDA - dribble drive automatics
  - LPA – low (high/pinch) post automatics
  - PPA – posisjons- og pasnings-automatics

 • Introdusere roller og arbeidsoppgaver i angrepet, men unngå å tildele faste posisjoner.

 • Videreutvikle enkel-screen situasjoner (posisjons- og pasnings automa- tics).

  - Videreutvikle Give & Go, Kutt og erstatte - Videreutvikle kutter vekk fra ball
  - Videreutvikle Exit-screener
  - Videreutvikle Cross-screener

  - Videreutvikle Back-screener

 • Introdusere flere screensituasjoner.

  - Introdusere Down-screener
  - Introdusere Flare-screener
  - Introdusere staggered- og dobbelscreener
  - Introdusere screen-screener situasjoner (STS)

Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Videreutvikling av form-skudd, teknikktrening og mengdeskudd.

 • Utvikle et 3-poengsskudd.

 • Videreutvikling av avslutningsvarianter med kontakt og i fart.

 • Videreutvikling av skudd av dribling, catch and shoot og av screener.

  Pasninger og mottak

 • Videreutvikling av basis pasningsferdigheter.

 • Videreutvikling av en-håndspasninger.

 • Videreutvikle lesninger og valg av pasninger.

  Ballbehandling

 • Videreutvikle ballbehandling med fartsendringer, retningsforandringer, med begge hender og se opp.

 • Introdusere hvordan en spiller skal bruke dribleserien sin mest effektiv.

 • Introdusere hvordan en spillere skal best håndtere press, og i undertall. Forsvar

 • Videreutvikle posisjonering av ball, og trykk på pasningsbaner.

 • Videreutvikle close-outs og utfordre skudd.

 • Videreutvikle lowpost-forsvar med påfølgende rotasjoner.

 • Videreutvikle hjelp på driver og rotasjoner.

 • Introdusere broken av vinkler i forbindelse med individuellforsvar i spillsituasjoner.

 • Forståelse av balansen mellom ballpress og det å ikke bli slått.

 • Introdusere forsvar i mismatch-situasjoner som gjelder hurtighet, høy-

  de eller styrke.

  1-mot-1

 • Videreutvikling av 1v1-ferdigheter knyttet til nye spillsituasjoner.

 • Videreutvikle fotarbeidet og avslutningsverktøykassen både fra innsi- despill og spill utenfor trepoengslinjen.

 • Videreutvikle 1-mot-1ferdigheter tilknyttet etablerte spillsituasjonene, og introdusere 1-mot-1 ferdigheter tilknyttet nye spillsituasjoner.

 • Arbeide med å forbedre vinkler både i angrep og forsvar.

-----------------------------------


Senior / Divsion 1 trening

Plassering: Bane C

Tid: 20:00-22:00

Lagkontakt

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247

Trener

Jesse Lee Krombel

leder@arendaltitans.no

92069247


Hovedfokus: Division 1

Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater.

Organisering (Mengde)

 • Spillere skal sette seg mål, langsiktig og kortsiktig, samt oppdatere sin egen utviklingsplan og strategier for å nå egen målsetting.

 • Når spilleren har kommet til denne fasen skal spilleren ha forstått sin rolle i egenutviklingen, motivasjon og disiplinen som skal til for å fort- sette utviklingen og hvor viktig fysisk og mental trening er for videre satsing.

 • Etter 10-15 år med trening, er det ikke mulig å øke volumet på trenin- gen til en spiller. Spilleren skal da ha kommet opp på terskelen tids- messig med daglige økter. Derfor må kvaliteten og intensiteten på øk- tene forbedres/økes.

 • Utviklingen i denne perioden handler om intensitet og terping. Perio- disering er nødvendig for å ivareta utøveren, og følge opp utviklingen med et langsiktig perspektiv.

 • Spilleren skal ha ca. 360 økter og ca. 60 kamper pr år

 • Treningene skal inneholde ca. 30% fysisk trening, 40% individuelle el-

  ler gruppetrening i basketball og ca. 30% lagtaktikk.

Arena (Sosialt)

 • Større treningsdoser og god balanse mellom skole/studier/jobb og tre- ning.

 • BLNO eller internasjonalt nivå og landslag.

Fysisk forberedelser

 • Trenere bør bruke avanserte fysisk treningsprinsipper og program- mer for å forebygge skader uten at spilleren må gå ned i mengde eller intensitet. Periodisering er avgjørende for å holde spillere skadefrie, motivert og ha overskudd.

 • Økende grad av spesifikk trening og større vektlegging av skadeforebygging. Spillere bør i denne perioden implementere Olym- piske løft i styrketreningsprogrammene for styrke- og powerutvikling.

 • Det skal brukes tester for å måle utvikling.

 • Spillerne skal bruke mental trening for å forbedre prestasjonen.

Basketball

Spillsituasjoner

 • Breakdown av offensive sets inn i enkle spillsituasjoner.

 • Fokus på defensive løsninger så vel som offensive løsninger.

 • Videreutvikling av kommunikasjon.

 • Videreutvikling av forståelse av tempo, vinkler og timing. Både defen- sivt og offensivt.

 • Videreutvikling av 1-mot-1 ferdigheter tilknyttet nye spillsituasjoner.

 • Videreutvikling av myke ferdigheter.

 • Videreutvikling av å oppfatte, vurdere og beslutte i spillsituasjoner.

 • Videreutvikling av forståelse av tempo, timing og spacing offensivt.

 • Bevisst på sin rolle i det kollektive spillet.

 • Bevisst på at offensive systemer er sammensetning av enkle spillsitua- sjoner.

 • Bevisst på hvilke, og hvordan, ferdigheter skal anvendes i spillsituasjo- ner.

 • Videreutvikling av posisjonering både på ball og vekk fra ball.

 • Stramme inn defensive rotasjoner.

 • Implementering av flere defensive konsepter/situasjoner f.eks. ved ball- screenforsvar eller sonespill.

 • Kommunikasjon. 1-mot-1

 • Forstå at utviklingen av myke ferdigheter henger sammen med videre- utvikling av harde ferdigheter.

 • Harde ferdigheter må videreutvikles og terpes på. Overgangsspill

 • Videreutvikling av kommunikasjonsferdigheter.

 • Videreutvikle utførelse i overtallssituasjoner.

 • Videreutvikle forsvarsprinsipper i undertallssituasjnoer

 • Videreutvikle oppfattelse, vurderinger og beslutninger i forbindelse med ballbehandling, pasninger og skudd, basert på med- og motspille- re, og skuddklokken.

-----------------------------------


1. Klubbmedlemmer har muligheten til å fortsette med trening med de eldre medlemmene, men trenger tillatelse fra treneren.

2. Alle klubbmedlemmer er pålagte å bruke atletiske klær og innesko. Hatter og hettegensere ikke tillatt under trening. Mobiltelefoner vil være i ryggsekker før etter trening.

3. Alle klubbmedlemmer kan velge følgende trenings dag og sted:Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.