Tis´The Season For Giving!

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 5. Des 2020

Tis´The Season For Giving.

Arendal Titans Basketballklubb har i dag fått tildelt kr 15,000,- fra Sparebankstiftelsen. Pengene er øremerket aktivitetsutstyr i forbindelse med vår ungdomssatsning. Arendal Titans styret bestemte seg for å bruke fondet til å kjøpe basketballsko og en basketball til syv klubbmedlemmer. Klubbleder Jesse Lee Krombel, styremedlem Kevin Lomboto & styremedlem Sebastian Haug var komiteen som valgte de syv medlemmene, basert på observasjon av skoene som klubbmedlemmene hadde på seg under trening. Noen trente i sko som var utslitte eller to størrelser for små.

 

Sørlandssenteret Foot Locker & XXL Butikk

Med godkjenning fra Titans styret, valgte komiteen ut de syv medlemmene og sendte ut invitasjoner til å møte komiteen på Sørlandssenteret. På Foot Locker fikk hvert medlem finne seg et par basketballsko som vil være komfortable og trygge å spille basketball i. På XXL valgte de hver sin basketball med det formål å spille og være aktiv.


Sparebankstiftelsen SR-Bank

 

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Bankens egenkapital bestod av sparebankens eget fond (grunnfondet) og egenkapitalbeviskapital.  Egenkapitalbeviseierne fikk byttet sine egenkapitalbevis i aksjer ved omdanningen. Grunnfondet ble også omdannet til aksjekapital som nå eies av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Eierandelen i banken er 28,3 %.

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjoner ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og ved utdeling av allmennyttige gaver. Eierskapet skal minst utgjøre 25% av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.


Gaver høsten 2020

Sparebankstiftelsen SR-Bank har nå tildelt gavene i forbindelse med utlysningen høsten 2020. Det er tildelt til sammen 65 millioner kroner til 270 lag og foreninger. Midlene går til prosjekter for barn og unge primært innen friluftsliv, samfunnssikkerhet, oppvekstmiljø og FOR ALLE! I denne runden har Stiftelsen tildelt sin største gave. Universitet i Stavanger er tildelt kr 40 millioner til medisinstudium. Les mer under.

Stiftelsen har i vår vektlagt følgende i tildelingen av midler:

Friluftsliv, samfunnssikkerhet, oppvekstmiljø og FOR ALLE! var prioriterte områder.

Stiftelsens gavepolitikk herunder om prosjektet utløser dugnad og midler fra andre, og om prosjektet kommer mange til gode og har varig verdi.

Stiftelsen har i sin utdeling tatt hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank som nå er overtatt av Stiftelsen.

Spesiell takk til Sparebankstiftelsen, Titans styremedlemmer, den fantastiske kunde servicen på Foot Locker og XXL sportsbutikk, som var med på å skape et magisk øyeblikk for ungdommene i Arendal Titans Basketballklubb.

 

Go Titans!