Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 30. Apr 2024


Arendal Titans introduserer Støtte AS

Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.


Støtte AS er en innovativ app som har som mål å revolusjonere måten vi støtter Arendal Titans basketklubb og Titansfondet på. Med samarbeidet mellom pålitelige partnere Vipps og Norges Idrettsforbund, gir Støtte AS en sømløs og sikker plattform for fans og supportere til å bidra til vekst og suksess for basketballklubben.


Ved å utnytte kraften til Vipps, Norges ledende mobilbetalingsløsning, gjør Støtte AS brukere i stand til å gi raske og praktiske donasjoner til Arendal Titans. Enten det er et engangsbidrag eller en gjentakende donasjon, sørger appen for at prosessen er problemfri, og sikrer at klubben får den sårt tiltrengte støtten den fortjener.


Videre prioriterer Støtte AS sikkerhet og sikkerhet for sine brukere gjennom samarbeidet med Norges Idrettsforbund. Ved å integrere Norge Idrettsforbunds robuste identifikasjons- og verifikasjonssystemer sikrer appen at alle transaksjoner og interaksjoner gjennomføres i et sikkert miljø. Dette samarbeidet garanterer at supportere kan stole på Støtte AS med sin personlige og økonomiske informasjon, og gir trygghet samtidig som de bidrar til klubbens initiativ.


Med Støtte AS har det aldri vært enklere eller tryggere å støtte Arendal Titans basketballklubb og Titansfondet. Ved å samarbeide med pålitelige partnere som Vipps og Norges Idrettsforbund, gir appen en sømløs og sikker plattform der fansen kan bidra og engasjere seg i klubben.


Last ned appen Støtte i dag og bli en integrert del av Arendal Titans-fellesskapet, og bidra til å drive teamet mot nye suksesshøyder.


Last ned IOS    Last ned for Android
Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 30. Apr 2024Arendal Titans introduserer Støtte AS

Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.


Støtte AS er en innovativ app som har som mål å revolusjonere måten vi støtter Arendal Titans basketklubb og Titansfondet på. Med samarbeidet mellom pålitelige partnere Vipps og Norges Idrettsforbund, gir Støtte AS en sømløs og sikker plattform for fans og supportere til å bidra til vekst og suksess for basketballklubben.


Ved å utnytte kraften til Vipps, Norges ledende mobilbetalingsløsning, gjør Støtte AS brukere i stand til å gi raske og praktiske donasjoner til Arendal Titans. Enten det er et engangsbidrag eller en gjentakende donasjon, sørger appen for at prosessen er problemfri, og sikrer at klubben får den sårt tiltrengte støtten den fortjener.


Videre prioriterer Støtte AS sikkerhet og sikkerhet for sine brukere gjennom samarbeidet med Norges Idrettsforbund. Ved å integrere Norge Idrettsforbunds robuste identifikasjons- og verifikasjonssystemer sikrer appen at alle transaksjoner og interaksjoner gjennomføres i et sikkert miljø. Dette samarbeidet garanterer at supportere kan stole på Støtte AS med sin personlige og økonomiske informasjon, og gir trygghet samtidig som de bidrar til klubbens initiativ.


Med Støtte AS har det aldri vært enklere eller tryggere å støtte Arendal Titans basketballklubb og Titansfondet. Ved å samarbeide med pålitelige partnere som Vipps og Norges Idrettsforbund, gir appen en sømløs og sikker plattform der fansen kan bidra og engasjere seg i klubben.


Last ned appen Støtte i dag og bli en integrert del av Arendal Titans-fellesskapet, og bidra til å drive teamet mot nye suksesshøyder.


Last ned IOS    Last ned for Android
TITANSFONDET

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 15. Apr 2024


Formål 

Titansfondet er et solidaritetsfond med formål om å hjelpe barn og ungdom som trenger økonomisk støtte for å delta i Arendal Titans Basketballklubb aktiviteter på lik linje med andre. 

 

Bakgrunn 

Arendal Titans ønsker at økonomien ikke skal være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter. Sammen med næringsliv, Agder Idrettsråd og stiftelser har klubben fått med støttespillere som gjør det mulig å bygge opp Titansfondet. 

Fondets midler skal være med å dekke følgende i prioritert rekkefølge: 

 1. Medlems- og aktivitetskontingent 
 2. Klær og utstyr for å spille basket
 3. Egenandeler på basket og cuper/turneringer i sportsplan. 

 

Statutter og retningslinjer 

 1. Innskudd/Uttak
  1. Midler som kommer inn til fondet gjennom stiftelser, legater og tilskudd fra næringslivet og private settes av på egen konto i Arendal Titans og benyttes kun til fondets formål 
  2. Bidragsyterne profileres på Titansfondets hjemmeside 
  3. Fondet kan dekke en %-andel av opprinnelig kostnad for bidragsmottaker, men dette tilpasses etter behov. Minimumsbetaling er 1000kr for medlemskontingent.
  4. Det føres løpende oversikt over fondets midler, både innskudd og uttak 
  5. Det skal rapporteres til styret i Arendal Titans i en årsrapport ved utgang av regnskapsåret. 

 

 1. Bidragsmottakere 
  1. Potensielle bidragsmottakere tar enten kontakt selv, formidles gjennom årgangens støtteapparat eller "oppdages" gjennom oppfølging av utestående treningsavgifter.
  2. Bidrag fra fondet forutsetter at søkerne deltar på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter.

 

 1. Saksbehandling  
  1. Søknadene behandles konfidensielt av administrasjonen i Arendal Titans, og det blir ikke informert til trenere, lagledere eller andre om at familien har søkt støtte.
  2. Styret delegerer til daglig leder å utpeke en i administrasjonen som ansvarlig for fondet.
  3. Saksbehandling og tildelinger skjer fortløpende.
  4. Søknadene skal inneholde: 
   1. Fullt navn for spiller det gjelder
   2. Telefon og epost til foreldre/søker
   3. Hvilken idrett og hvilket lag spilleren tilhører
   4. Hva det søkes om støtte til (medlemskontingent, aktivitetskontingent, egenandel, etc.) og hva kostnaden på dette er.
   5. Ønsket bidrag (kr/%) fra Titansfondet
   6. Spesifikk informasjon om søkernes familiesituasjon og hvorfor det søkes om støtte.
  5. Ansvarlig for fondet kan gjennomføre møte med søkerne før evt. tildeling.
  6. Tildelinger avgjøres av den som er ansvarlig for fondet.
  7. Dersom ansvarlig for fondet eller daglig leder er å anse som inhabile i en sak, skal et utnevnt hovedstyremedlem delta i beslutning om tildeling (blir involvert etter habilitet i følgende rekkefølge: samfunnsansvarlig, nestleder og leder)
  8. Oppsummering av beslutningsgrunnlaget og -kriterier med underskrifter arkiveres i egen saksprotokoll sammen med søknad og evt. annen informasjon.
  9. I enkelttilfeller der familie og foresatte er veldig vanskelige å få tak i, skal barnets beste gå foran, slik at saksbehandlingsprosessen settes til side og støtte tildeles. 

 

 1. Tilskudd, regnskap og arkivering 
  1. Dekning av kontingent 
   1. Medlemmets faktura for kontingent (hele eller deler) betales av Arendal Titans fra bankkonto for Titansfondet.
   2. Medlemmet vil dermed få godskrevet betalt medlemskort.
   3. Kopi av utskrift av betaling og faktura arkiveres i saksprotokollen.
  2. Dekning av klær og utstyr 
   1. Arendal Titans kartlegger behov for klær/utstyr i samtale med bidragsmottaker. 
   2. Arendal Titans henter ut utstyr i henhold til behov.
   3. Eventuell faktura betales fra klubbens driftskonto, og blir senere internoverført fra bankkonto for Titansfondet.
   4. Kopi av utskrift av betaling og faktura legges i saksprotokollen 
  3. Dekning av deltakelse på Norgebasketballforbundet Talentsamling
   1. Medlemmets faktura for ovennevnte (hele eller deler) betales av Arendal Titans fra bankkonto for Titansfondet 
   2. Kopi av utskrift av betaling og faktura arkiveres i saksprotokollen   
  4. Dekning av deltakelse på lagets cuper/turneringer
   1. Pengene utbetales til lagets lagskasse i tråd med oppgitte lagskostnader for den enkelte og søknadens tildeling fra bankkonto for Titansfondet 
   2. Kopi av utskrift av betaling og dokumentasjon for beløp arkiveres i saksprotokollen   

 


Støtt vårt Solidaritetsfondet!

Arendal Titans ønsker at alle barn og unge skal ha lik mulighet til deltagelse i vårt idrettslag, uavhengig av familiensøkonomi.Gjennom vårt Solidaritetsfond kan barn, ungdom og deres familie få hjelp til medlems- og aktivitetsutgift,treningsutstyr og cupdeltagelse. Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med likmulighet for deltagelse.Gjennom å støtte vårt fond bidrar DU til idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i Arendal kommune.
Norge Basketballforbund Regionale Talentsamlinger 2023-24

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 1. Okt 2023Hvert år har unge idrettsutøvere som mål å bevise sine evner og få en plass på sitt respektive norske landslag i basketball.


I tilfellet Oskar Dalsmo B., et talentfullt medlem av Arendal Titans U15 basketlag, fikk muligheten til å delta på NBBF region sør talentsamling lørdag 30.09 & søndag 01.10 i Håneshallen, Kristiansand. Som fungerer som en plattform for håpefulle spillere for å vise frem potensialet sitt til ungdomslandslagets prøvespill.


Oskar er et dedikert og lidenskapelig medlem av Arendal Titans U15 basketlag. Han har spilt basketball i årevis og har vist et enormt potensial i ferdighetene sine. Oskars dedikasjon til sporten har gjort ham til en av de viktigste bidragsyterne til lagets suksess. Med sterk arbeidsmoral og et ønske om å bli bedre, fanget Oskar oppmerksomheten til NBBF region sørs talentsamlingsutvelgere, som mente han hadde potensiale til å være en del av ungdomslandslagets prøver.


Talentsamling NBBF region sør er et arrangement i regi av Norges Basketballforbund for å identifisere unge talenter fra region sør. Denne samlingen fungerer som et springbrett for spillere til å vise sine ferdigheter og evner foran velgerne, som tar informerte avgjørelser om hvem som skal inviteres til prøvene på ungdomslandslaget. Oskar B. var en av de heldige deltakerne i denne talentsamlingen, som ga ham muligheten til å vise fram evnene sine på en større scene.Under talentsamlingen viste Oskar eksepsjonelle basketballferdigheter og viste enestående atletikk gjennom prøvene. Hans evne til å manøvrere banen, drible uanstrengt og lage presise pasninger fanget oppmerksomheten til velgerne. Oskars skuddpresisjon og hans defensive tilstedeværelse var prisverdig, og etablerte ham som en godt avrundet spiller. Dessuten viste hans lederegenskaper og evne til å kommunisere effektivt med lagkameratene hans potensial ikke bare som individuell spiller, men også som lagspiller.Ettersom han fortsetter å utvikle sine ferdigheter og få erfaring, er det tydelig at Oskar har en lys fremtid i norsk basketball.
Easybasket turneringer for barn

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 7. Sep 2023

Arendal Titans er glade for å dele noen spennende nyheter som garantert vil vekke glede for basketballentusiaster! Arendal Titans Basketball Club er begeistret for å kunngjøre tre kommende Easybasket-turneringer eksklusivt designet for barn.


Som en organisasjon som er forpliktet til å fremme kjærligheten og veksten til basketball blant unge idrettsutøvere, er vi overbevist om at disse turneringene vil gi barn en eksepsjonell mulighet til å vise frem sine ferdigheter, lære og ha det bra på banen.


Her er detaljene:


1. Easybasket-turnering

    Sted: Sparebanken Sør Amfi Arena, Arendal.

    Dato: søndag 12. november 2023

    Aldersgruppe: 7-13 år


2. Easybasket-turnering

    Sted: Sparebanken Sør Amfi Arena, Arendal.

    Dato: søndag 14. januar 2024

    Aldersgruppe: 7-13 år

   


3. Easybasket-turnering

    Sted: Sparebanken Sør Amfi Arena, Arendal.

    Dato: søndag 03. mar 2024

    Aldersgruppe: 7-13 år


Hver turnering finner sted på Arendal Titans Basketballklubbs anlegg, som ligger i Arendal Idrettspark, Østensbuveien 80, 4848 Arendal, og starter klokken 10:30. Våre erfarne trenere, dommere og frivillige vil sørge for en trygg og hyggelig opplevelse for alle deltakere.


Vi forstår at det å utvikle en kjærlighet til spillet starter i ung alder, og disse Easybasket-turneringene tilbyr den ideelle plattformen for barn å delta i vennlig konkurranse, forbedre ferdighetene sine og bygge varige vennskap. Det vil bli lagt vekt på sportsånd, teamarbeid og gleden ved å spille basketball, for å sikre at hvert barn får en positiv opplevelse.


For å registrere barnet ditt til noen av turneringene, kontakt din lokale basketballklubb eller trener.


Vær oppmerksom på at det vil påløpe en registreringsavgift for hver turnering, som dekker kostnadene for fasiliteter, dommere, utstyr. I tillegg ber vi om at foreldre eller tildelte foresatte er tilstede under hele turneringen for å gi støtte og oppmuntring til barna sine.


Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med vår turneringskoordinator, Jesse Lee Krombel, på leder@arendaltitans.no. Alternativt kan du også besøke klubbens hjemmeside på www.arendaltitans.no, hvor du finner ytterligere detaljer om Arendal Titans Basketballklubb og de kommende turneringene.


Vi er utrolig entusiastiske over å være vertskap for disse Easybasket-turneringene og kan ikke vente med å se lidenskapen, energien og talentet de små vil bringe til banen. La oss gjøre disse begivenhetene minneverdige for våre håpefulle basketballstjerner!

Jesse Lee Krombel

Klubbleder / Trener

Arendal Titans Basketballklubb