Onsdag Trening På Tvedestrand Idrettsparken

Onsdag Trening På Tvedestrand Idrettsparken


Arrangør: Arendal Titans

Tid


Sted

Vis kart

Velkommen til Arendal Titans Onsdag trening på Tvedestrand Idrettsparken


Trening informasjon for klubbmedlemmer

-----------------------------------

Født: 2010´s, 2009´s 

Plassering: Halv bane (A1)

Tid: 18:00-19:00

Lagkontakt

Rune Lien

lien.runelien@gmail.com

Trener

Rune Lien

lien.runelien@gmail.com


Hovedfokus: Født: 2010, 2009

Lære og utvikle viderekommende idrettslige ferdigheter.

Organisering (Mengde)

 • Trening og konkurranse internt i klubber, og mellom lokale klubber i sin region.

 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.

 • For at spillerne skal utvikle seg best mulig bør de være aktive 4 ganger i uken. Ideelt bør det være 2-3 basketballøkter, der det er to økter med andre idretter eller annen fysisk aktivitet.

 • Øktene bør ikke vare lenger enn 60-90 minutter. Der starten er viet til oppvarming og hurtighetstrening, etterfulgt av trening av tekniske ferdigheter og spillsituasjoner.

 • For å få riktig balanse mellom trening og kamper bør spillere ha fire økter pr kamp i snitt.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • EasyBasket som en utviklingsarena er bygget opp for å gi barna trygg- het, trivsel og mestring.

Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Denne fasen er den viktigste perioden for utvikling av motoriske ferdig- heter. Dersom bevegelsesferdigheter ikke utvikles i denne fasen, kan spillere gå glipp av muligheten til å utvikle disse ferdighetene ved et senere tidspunkt.

 • De største muskelgruppene er mer utviklet enn de mindre muskelgrup- pene.

 • Åndedrettssystemet er fremdeles under utvikling.

 • Bør fokusere på det anaerobe systemet. Anaerobe systemet trenes ved

  f.eks styrketrening, hurtighetsstrening eller intervalltrening.

 • Motoriske mønstre er mer utviklet ved enden av denne fasen.

 • Balansen modnes.

 • Jenter utvikler koordinasjon raskere enn guttene.

 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • Angrepsspillerne skal lære å lese forsvaret for å se etter scoringsmulig- heter.

 • Individuelle ferdigheter bør utvikles ved å spille 1-mot-1 og 3-mot-3 for å gjøre lesningene lettere.

 • I gruppesituasjoner bør spillerne lære enkle situasjoner som pass, kutt og erstatte. Dette for å lære å bedømme timing og avstand.

 • Offensivt bør settes søkelys på hurtig overgang fra forsvar til angrep.

 • I forsvar bør spillerne fokusere på å løpe tilbake i forsvar ved endt

  angrep.

 • Spillere skal lære en atletisk og lovlig forsvarsposisjon.

 • Spillere skal utvikle en evne til å posisjonere seg riktig på spilleren med ball, og bedømme riktig avstand mellom angrepsspilleren og seg selv.

 • Når forsvarsspilleren ikke holder en spiller med ball, skal spilleren ut- vikle en evne til å posisjonere seg mellom egen spiller og kurv samtidig som spilleren klarer å se både ball og egen mann.

 • Spillerne skal forbedre kommunikasjonen mellom hverandre.

Tekniske ferdigheter (harde ferdigheter)

Avslutninger

 • Introdusere skuddteknikk.

 • Videreutvikle lay-upteknikken med fokus på overhåndsavslutninger med begge hender.

  Pasninger og mottak

  • Introduksjon til elementære pasningsteknikker.

  • Sentre og motta pasninger i fart.

  • Sentre og motta pasninger med forsvarere.

   Ballbehandling

 • Bevege seg i alle retninger, med begge hender.

 • Håndtere ballen i ulike hastigheter og enkle retningsforandringer med begge hender.

 • Håndtere ballen mens man orienterer seg om hva som skjer på gulvet. Frigjøringer og kutter

 • Skape scoringsmuligheter gjennom kutter.

 • Skape en pasningskorridor f.eks. ved en frigjøring eller kutt og erstatte. 1-mot-1

 • Atletisk startposisjon.

 • Ansiktet mot kurven.

 • Lese forsvarsspilleren.

 • Ball- og stegfinter.

 • Atletisk og lovlig forsvarsposisjon.

-----------------------------------

Født: 2008´s, 2007´s, 2006

Plassering: Halv bane (A2)

Tid: 18:00-19:00

Lagkontakt

Rune Lien

lien.runelien@gmail.com

Trener

Rune Lien

lien.runelien@gmail.comHovedfokus: Født: 2008, 2007

Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklings- mål.

Organisering (Mengde)

 • Treningen skal gi utvikling av grunnleggende bevegelsesferdigheter, grunnleggende basketferdigheter, beslutninger og fysiske forberedel- ser.

 • En spiller bør ha mellom 160-300 treningsøkter pr år.

 • Treningsmengden bør ikke økes med mer enn 10% fra periode til peri-

  ode.

 • Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike basketferdighetene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset nivået.

 • Teknisk og taktisk utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter. Unngå fristelsen å kompensere manglende ferdigheter med bruken av taktiske løsninger.

 • Innholdet i treningen bør inndeles slik at det er ca. 20-30% fysisk tre- ning, 60-70% individuell/gruppetrening og 5-20% taktisk trening.

Arena (Sosialt)

 • Den sosiale rammen ved alle arrangementer og trening bør vektlegges.

 • På klubbnivå bør spilleren delta i regionalt seriespill, RM, nasjonale og internasjonale turneringer og cuper.

Grunnleggende bevegel- sesferdigheter

(Fysisk)

 • Målet i denne perioden er å fortsette å bygge en atletisk base, utvikle grunnleggende basketballferdigheter gjennom spillsituasjoner.

 • Bevissthet på at spillere modnes ulikt (fysisk, emosjonelt og mentalt) og derfor må utviklingen være individuelt tilpasset.

 • Fortsatt fokus på grunnleggende bevegelser og motoriske ferdigheter.

 • Introduksjon til mobilitet, stabilitet og koordinasjon.

 • Mobilitet er bevegelsesutslag gjennom en leddkjede.

 • Stabilitet er kontroll over ledd og leddkjeder som grunnlag for optimal kraftoverføring.

 • Koordinasjon er evnen til samordning av kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.

 • Allsidighet i fokus, men nå med et bredere øvelsesutvalg i den basket- tekniske treningen.

Grunnleggende basket- ferdigheter

Teknisk og taktiske utvikling skal legges opp på en måte som sikrer mestring for spilleren. Taktiske løsninger skal være basert på tekniske ferdigheter.

Taktiske vurderinger (myke ferdigheter)

 • Spillsituasjoner med få spillere gir mer tid med ball. Prioritere 1-mot-1g 3-mot-3 spillsituasjoner. Vi ønsker å utvikle basketballspillere med en bred base fremfor spillere med posisjonsspesifikke ferdigheter.

 • Bruke 3-mot-3-spillsituasjoner til å introdusere offensive konsepter og fremme lagspill.

 • Spillere skal lære å oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret.

 • Introdusere konsepter som pasnings-, kutt- og driblekorridorer.

 • Introdusere spill i overtallssituasjoner.

 • Introdusere det offensive konseptet «punktere» painten gjennom kut- ter, driver, pasninger og skudd.

 • Introdusere bevegelser vekk fra ball når painten punkteres – skape pasningsbaner og skape rom.

 • Introdusere postspill.

 • Introdusere enkel screen-situasjoner

  - Introdusere Exit-screener
  - Introdusere Cross-screener - Introdusere Back-screener

 • Videreutvikle forståelsen, utviklingen og bruken av kutter.

 • Variere spillsituasjoner for å fremme myke ferdigheter.

 • Videreutvikle overgangsspill fra angrep til forsvar og forsvar til angrep.

 • Introdusere korridorer på banen.

 • Introdusere hva som skaper overtallsituasjoner i overgangsspill.

 • Oppfatte, vurdere og beslutte basert på forsvaret i fart.

 • Introdusere hjelprotasjoner.

 • Introduser konseptet ballside og hjelpeside.

 • Introdusere returtaking som en ferdighet, både offensivt og defensivt.

-----------------------------------

Treningene vil hovedsakelig ha vekt på :

 • koordinasjon
 • Teknikk
 • overblikk av bane i forsvar og angrep
 • skudd

1. Klubbmedlemmer har muligheten til å fortsette med trening med de eldre medlemmene, men trenger tillatelse fra treneren.

2. Alle klubbmedlemmer er pålagte å bruke atletiske klær og innesko. Hatter og hettegensere ikke tillatt under trening. Mobiltelefoner vil være i ryggsekker før etter trening.

3. Alle klubbmedlemmer kan velge følgende trenings dag og sted:
Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.