Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 30. Apr 2024


Arendal Titans introduserer Støtte AS

Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.


Støtte AS er en innovativ app som har som mål å revolusjonere måten vi støtter Arendal Titans basketklubb og Titansfondet på. Med samarbeidet mellom pålitelige partnere Vipps og Norges Idrettsforbund, gir Støtte AS en sømløs og sikker plattform for fans og supportere til å bidra til vekst og suksess for basketballklubben.


Ved å utnytte kraften til Vipps, Norges ledende mobilbetalingsløsning, gjør Støtte AS brukere i stand til å gi raske og praktiske donasjoner til Arendal Titans. Enten det er et engangsbidrag eller en gjentakende donasjon, sørger appen for at prosessen er problemfri, og sikrer at klubben får den sårt tiltrengte støtten den fortjener.


Videre prioriterer Støtte AS sikkerhet og sikkerhet for sine brukere gjennom samarbeidet med Norges Idrettsforbund. Ved å integrere Norge Idrettsforbunds robuste identifikasjons- og verifikasjonssystemer sikrer appen at alle transaksjoner og interaksjoner gjennomføres i et sikkert miljø. Dette samarbeidet garanterer at supportere kan stole på Støtte AS med sin personlige og økonomiske informasjon, og gir trygghet samtidig som de bidrar til klubbens initiativ.


Med Støtte AS har det aldri vært enklere eller tryggere å støtte Arendal Titans basketballklubb og Titansfondet. Ved å samarbeide med pålitelige partnere som Vipps og Norges Idrettsforbund, gir appen en sømløs og sikker plattform der fansen kan bidra og engasjere seg i klubben.


Last ned appen Støtte i dag og bli en integrert del av Arendal Titans-fellesskapet, og bidra til å drive teamet mot nye suksesshøyder.


Last ned IOS    Last ned for Android
Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 30. Apr 2024Arendal Titans introduserer Støtte AS

Gjør det enklere og tryggere å støtte Arendal Titans Basketballklubb og Titansfondet.


Støtte AS er en innovativ app som har som mål å revolusjonere måten vi støtter Arendal Titans basketklubb og Titansfondet på. Med samarbeidet mellom pålitelige partnere Vipps og Norges Idrettsforbund, gir Støtte AS en sømløs og sikker plattform for fans og supportere til å bidra til vekst og suksess for basketballklubben.


Ved å utnytte kraften til Vipps, Norges ledende mobilbetalingsløsning, gjør Støtte AS brukere i stand til å gi raske og praktiske donasjoner til Arendal Titans. Enten det er et engangsbidrag eller en gjentakende donasjon, sørger appen for at prosessen er problemfri, og sikrer at klubben får den sårt tiltrengte støtten den fortjener.


Videre prioriterer Støtte AS sikkerhet og sikkerhet for sine brukere gjennom samarbeidet med Norges Idrettsforbund. Ved å integrere Norge Idrettsforbunds robuste identifikasjons- og verifikasjonssystemer sikrer appen at alle transaksjoner og interaksjoner gjennomføres i et sikkert miljø. Dette samarbeidet garanterer at supportere kan stole på Støtte AS med sin personlige og økonomiske informasjon, og gir trygghet samtidig som de bidrar til klubbens initiativ.


Med Støtte AS har det aldri vært enklere eller tryggere å støtte Arendal Titans basketballklubb og Titansfondet. Ved å samarbeide med pålitelige partnere som Vipps og Norges Idrettsforbund, gir appen en sømløs og sikker plattform der fansen kan bidra og engasjere seg i klubben.


Last ned appen Støtte i dag og bli en integrert del av Arendal Titans-fellesskapet, og bidra til å drive teamet mot nye suksesshøyder.


Last ned IOS    Last ned for Android
TITANSFONDET

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 15. Apr 2024


Formål 

Titansfondet er et solidaritetsfond med formål om å hjelpe barn og ungdom som trenger økonomisk støtte for å delta i Arendal Titans Basketballklubb aktiviteter på lik linje med andre. 

 

Bakgrunn 

Arendal Titans ønsker at økonomien ikke skal være et hinder for deltagelse i klubbens aktiviteter. Sammen med næringsliv, Agder Idrettsråd og stiftelser har klubben fått med støttespillere som gjør det mulig å bygge opp Titansfondet. 

Fondets midler skal være med å dekke følgende i prioritert rekkefølge: 

 1. Medlems- og aktivitetskontingent 
 2. Klær og utstyr for å spille basket
 3. Egenandeler på basket og cuper/turneringer i sportsplan. 

 

Statutter og retningslinjer 

 1. Innskudd/Uttak
  1. Midler som kommer inn til fondet gjennom stiftelser, legater og tilskudd fra næringslivet og private settes av på egen konto i Arendal Titans og benyttes kun til fondets formål 
  2. Bidragsyterne profileres på Titansfondets hjemmeside 
  3. Fondet kan dekke en %-andel av opprinnelig kostnad for bidragsmottaker, men dette tilpasses etter behov. Minimumsbetaling er 1000kr for medlemskontingent.
  4. Det føres løpende oversikt over fondets midler, både innskudd og uttak 
  5. Det skal rapporteres til styret i Arendal Titans i en årsrapport ved utgang av regnskapsåret. 

 

 1. Bidragsmottakere 
  1. Potensielle bidragsmottakere tar enten kontakt selv, formidles gjennom årgangens støtteapparat eller "oppdages" gjennom oppfølging av utestående treningsavgifter.
  2. Bidrag fra fondet forutsetter at søkerne deltar på klubbens dugnader og andre pålagte aktiviteter.

 

 1. Saksbehandling  
  1. Søknadene behandles konfidensielt av administrasjonen i Arendal Titans, og det blir ikke informert til trenere, lagledere eller andre om at familien har søkt støtte.
  2. Styret delegerer til daglig leder å utpeke en i administrasjonen som ansvarlig for fondet.
  3. Saksbehandling og tildelinger skjer fortløpende.
  4. Søknadene skal inneholde: 
   1. Fullt navn for spiller det gjelder
   2. Telefon og epost til foreldre/søker
   3. Hvilken idrett og hvilket lag spilleren tilhører
   4. Hva det søkes om støtte til (medlemskontingent, aktivitetskontingent, egenandel, etc.) og hva kostnaden på dette er.
   5. Ønsket bidrag (kr/%) fra Titansfondet
   6. Spesifikk informasjon om søkernes familiesituasjon og hvorfor det søkes om støtte.
  5. Ansvarlig for fondet kan gjennomføre møte med søkerne før evt. tildeling.
  6. Tildelinger avgjøres av den som er ansvarlig for fondet.
  7. Dersom ansvarlig for fondet eller daglig leder er å anse som inhabile i en sak, skal et utnevnt hovedstyremedlem delta i beslutning om tildeling (blir involvert etter habilitet i følgende rekkefølge: samfunnsansvarlig, nestleder og leder)
  8. Oppsummering av beslutningsgrunnlaget og -kriterier med underskrifter arkiveres i egen saksprotokoll sammen med søknad og evt. annen informasjon.
  9. I enkelttilfeller der familie og foresatte er veldig vanskelige å få tak i, skal barnets beste gå foran, slik at saksbehandlingsprosessen settes til side og støtte tildeles. 

 

 1. Tilskudd, regnskap og arkivering 
  1. Dekning av kontingent 
   1. Medlemmets faktura for kontingent (hele eller deler) betales av Arendal Titans fra bankkonto for Titansfondet.
   2. Medlemmet vil dermed få godskrevet betalt medlemskort.
   3. Kopi av utskrift av betaling og faktura arkiveres i saksprotokollen.
  2. Dekning av klær og utstyr 
   1. Arendal Titans kartlegger behov for klær/utstyr i samtale med bidragsmottaker. 
   2. Arendal Titans henter ut utstyr i henhold til behov.
   3. Eventuell faktura betales fra klubbens driftskonto, og blir senere internoverført fra bankkonto for Titansfondet.
   4. Kopi av utskrift av betaling og faktura legges i saksprotokollen 
  3. Dekning av deltakelse på Norgebasketballforbundet Talentsamling
   1. Medlemmets faktura for ovennevnte (hele eller deler) betales av Arendal Titans fra bankkonto for Titansfondet 
   2. Kopi av utskrift av betaling og faktura arkiveres i saksprotokollen   
  4. Dekning av deltakelse på lagets cuper/turneringer
   1. Pengene utbetales til lagets lagskasse i tråd med oppgitte lagskostnader for den enkelte og søknadens tildeling fra bankkonto for Titansfondet 
   2. Kopi av utskrift av betaling og dokumentasjon for beløp arkiveres i saksprotokollen   

 


Støtt vårt Solidaritetsfondet!

Arendal Titans ønsker at alle barn og unge skal ha lik mulighet til deltagelse i vårt idrettslag, uavhengig av familiensøkonomi.Gjennom vårt Solidaritetsfond kan barn, ungdom og deres familie få hjelp til medlems- og aktivitetsutgift,treningsutstyr og cupdeltagelse. Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med likmulighet for deltagelse.Gjennom å støtte vårt fond bidrar DU til idretts- og aktivitetsglede for barn og unge i Arendal kommune.
2022/23 NBBF Region Sør Senior Herrer Mestere og en perfekt basketball sesong av 9-0

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 10. Mai 2023


2022/23 NBBF Region Sør Senior Men's Champions, som oppnådde en perfekt sesong med en rekordstor rekord på 9-0, vil for alltid bli husket for deres utrolige basketballprestasjon.

Arendal Titans 1M lag og trener Jesse Lee Krombel viste enestående teamarbeid, ferdigheter og utholdenhet i hver kamp de spilte. De spilte med en lidenskap og besluttsomhet som gjorde motstanderne ærefrykt.

Laget hadde et jernkledd forsvar som gjorde det nesten umulig for motstanderne å score. De holdt motstanderne til et gjennomsnitt på bare 50 poeng per kamp. Deres ugjennomtrengelige forsvar var hjørnesteinen i deres suksess og tillot dem å dominere hver kamp de spilte.

Angrepet deres var like imponerende. De hadde et snitt på 75 poeng per kamp, og scoret både innenfor og utenfor lakken. Pointguarden deres var playmakeren, som distribuerte ballen effektivt til lagkameratene og orkestrerte spill som ofte endte med en dundrende dunk.

Fansen ble forlatt i ærefrykt over lagets utrolige ferdigheter og arbeidsmoral. Deres teamarbeid og dedikasjon til å vinne var virkelig bemerkelsesverdig. Lagets trener var en inspirasjon for spillerne, og motiverte dem til å gi alt i hver kamp og trening. Trenerens taktikk og strategiske tilnærming til spillet var medvirkende til lagets suksess.

Lagets perfekte sesong kan virke som en enkel prestasjon, men den krevde timer med hardt arbeid, dedikasjon og en aldri si-dø-holdning. Hvert spill ga en ny utfordring, og laget tok seg opp til hver og en, og oppnådde til slutt en enestående og fryktinngytende 9-0-rekord.

Deres perfekte sesong førte til at de ble 2022/23 NBBF Region Sør Senior Men's Champions. De dominerte hver kamp de spilte og levnet ingen rom for tvil om at de var det beste laget i ligaen.

Avslutningsvis har 2022/23 NBBF Region Sør Senior Men's Champions skrevet historie med sin perfekte basketballsesong. Deres bemerkelsesverdige teamarbeid, dyktighet og engasjement var nøklene til deres enorme suksess. Dette laget vil alltid bli husket for deres utrolige prestasjon, og for å inspirere fremtidige generasjoner av basketballspillere til å sikte på fortreffelighet og strekke seg etter storhet.Arendal Titans basket trening 2022

Postet av Arendal Titans Basketballklubb den 23. Des 2021Styret i Arendal Titans ønsker dere alle et riktig godt nyttår! 

Det har så langt ikke kommet noe nytt vedørende restriksjoner og anbefalinger, etter at vi som klubb valgte å avlyse alle treninger frem til og med nyttår. Restriksjonene som da ble presentert skulle vare i 4 uker, altså frem til 10 januar 2022. 

Vi fortsetter å følge de restriksjonene og anbefalingene som da ble gitt, og avventer åpningen av organisert trening inntil uke to (10.01.22 - 16.01.22).

Når vi gjenopptar basketballtreningen, her er noen treningsprotokoller for basketball å følge. 

Arendal Titans klubb treningsprotokoll (Per 03.01.2022) 
 • Alle medlemmer opp til 20 år kan gjenoppta treningen
 • Trening med inntil 20 personer er tillatt i hver aldersgruppe
 • Ingen restriksjoner på avstand i spillsammenheng
 • Trenere og spillere blir hjemme hvis de er syke
 • Det anbefales å bruke munnbind når du kommer til treningsstedet.
(Det anbefales hvis eldre gruppe kommer tidlig for å holde avstand til andre grupper på banen)
Arendal Titans er glad for å gjenoppta treningen og se alle på basketballbanene! 
Go Titans!